Rettigheder i skolen

Børn i Bolivia kæmper mod vold

– Der bør ikke være mobning og vold i skolerne. Det er vigtigt, at børns rettigheder respekteres i skolerne, så det bliver trygt og sikkert.

Juan Carlos, 13 år, er dedikeret. Han mener, at det er vigtigt, at der hele tiden arbejdes for, at børn får det bedre i skolerne. Han suppleres af 14-årige Julia, der siger, at hun håber, at det vil lykkes at stoppe volden mod kvinder og børn.

– Jeg er glad for, at vi forsøger at udbrede disse ting gennem teater, dans og poesi. Det gør det sjovt og interessant at være med, siger Julia.

Juan Carlos og Julia er begge med i et projekt, som International Børnesolidaritets samarbejdspartner CEADL gennemfører på en række skoler i El Alto. Formålet er at fremme børns rettigheder i skolen og i den forbindelse bekæmpe mobning og vold. Netop vold er et stort problem i Bolivia. Det er et faktum, som de fleste børn dagligt bliver konfronteret med.

CEADL arbejder i workshops med legende læring, hvori teater, dans poesi og murmalerier indgår. CEADL mener, at kunsten er virkningsfuld til at skabe forandring. Skolerne har taget godt imod projektet og flere og flere skoler ønsker at deltage. Hensigten er at uddanne unge frivillige på de enkelte skoler, så arbejdet og metoden kan føres videre ved egen kraft. Heidi på 6 år er med i en workshop på hendes skole:

– Det skal være spændende aktiviteter, siger hun. – Det må ikke være kedeligt, men det er det heller ikke. Det er sjovt at være med.