Organisation

International Børnesolidaritet er en selvstændig medlemsorganisation stiftet i 1992. Vi arbejder for at gøre børn i den fattige del af verden stærke og i stand til at stille krav om deres rettigheder, så de selv kan være med til at forandre deres livsbetingelser. Der arbejdes også på at påvirke befolkningen og de politiske beslutningstagere til at ændre forholdene.

Med projekter i Nicaragua siden 1992 og Bolivia siden 2002 har organisationen et særligt fokus på Latinamerika og har kontorer i begge lande. International Børnesolidaritet samarbejder desuden med lokale bevægelser og organisationer, der har kapacitet og vilje til at ændre på ulighed og uretfærdighed.

I Danmark laver vi oplysende arbejde om børns levevilkår i den fattige del af verden for børn og unge samt medlemmer af fagforbundene BUPL, Socialpædagogerne og FOA. Formålet er at skabe bevidsthed, interesse og aktiviteter, der styrker solidariteten.

Basisorganisationer og styrelse

De tre fagforbund BUPL, Socialpædagogerne og FOA er basisorganisationer for International Børnesolidaritet og bidrager med økonomisk og faglig kapacitet – særligt i forhold til organisering og det pædagogiske område.

International Børnesolidaritet ledes af en styrelse på ni personer. FOA, BUPL og Socialpædagogerne udpeger hver to personer til styrelsen, mens tre medlemmer vælges blandt deltagerne på organisationens årsmøde.

Styrelsen består pr. 26. oktober 2019 af:

Joan Lindskov
Per Lange
Lasse Bjerg Jørgensen
Mette Pjengaard
Michael Madsen (formand)
Malene Dreyer
Maria Grube
Jacob Graack
Kaj Skov Frederiksen

FOA
FOA
BUPL
BUPL
Socialpædagogerne
Socialpædagogerne
Valgt på årsmødet
Valgt på årsmødet
Valgt på årsmødet

Bliv medlem af International Børnesolidaritet her