Persondatapolitik

Persondatapolitik for International Børnesolidaritet

International Børnesolidaritet er dataansvarlig og behandler personoplysninger i forbindelse med medlemskaber, sponsorater og arrangementer. Vi har derfor udarbejdet denne persondatapolitik, som beskriver hvordan vi behandler persondata.

Indsamling og brug af personoplysninger

Der foregår en elektronisk registrering af medlemmer på navn og adresse. E-post bruges, såfremt medlemmerne har givet skriftligt samtykke. Medlemmer betaler kontingent og får som modydelse nyhedsbrev og andre oplysninger om International Børnesolidaritets arbejde og invitation til årsmøder mm.. Medlemsskabet ophører, såfremt der ikke betales kontingent, eller der sker en udmeldelse. Alle data om tidligere medlemmer slettes omgående.

Medlemmers persondato videregives ikke til tredjeperson.

Dine rettigheder

Som registreret har du ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som behandles om dig ligesom du har ret til at anmode om ajourføring eller sletning af dine oplysninger.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i medfør af persondataloven, er du velkommen til at kontakte os (3617 7881 eller ibs@ibssol.dk).

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Vi har desuden har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.