Det mener vi

En ulige verden

Den rige verden udnytter fortsat den fattige, og fordelingen af verdens rigdomme er stadig uretfærdig – nationalt og internationalt. Mange mennesker lever i fattigdom og kan ikke få dækket de mest basale behov. Ulighed og fattigdom skaber samfundsstrukturer, der fastholder mennesker i mønstre, de ikke kan bryde ud af.

Fattigdom betyder mangelfuld uddannelse med færre mulighed for social mobilitet. Mangelfuld uddannelse kan gøre det sværere at kommunikere og løse problemer og ændre kulturer med kvindeundertrykkelse og vold.

Når livet bliver en kamp for overlevelse, går det ud over de svageste, og børnene i den fattige del af verden er de mest sårbare i denne udvikling. Derfor arbejder International Børnesolidaritet for at ændre forholdene for disse børn. 

Solidaritet og løsninger i fællesskab kan forandre

International Børnesolidaritet mener, at solidaritet kan forandre uligheden i verden. Solidaritet forstås ud fra fagbevægelsens grundlæggende værdier om fællesskab og organisering som måder til at ændre samfundsstrukturer. Solidaritet med voksne og børn, der lever i skrøbelige situationer skal ikke forstås som medlidenhed, men som en fælles kamp for, at alle har lige ret.

For International Børnesolidaritet er globalisering også at tage et fælles ansvar i forhold til uligheden i verden. Derfor støtter vi også FN’s 17 verdensmål og arbejder konkret med flere af målene i projekterne. Det gælder blandt andet målene om afskaffelse af fattigdom og fremme af kvalitetsuddannelse, ligestilling, fred og retfærdighed.

Læs en uddybning af vores holdninger og værdier her: