Vi er Bolivias nutid

Børns deltagelse i et voksendomineret samfund

”Vi er Bolivias fremtid – men vi er også nutiden”. Ordene er 12-årige Abigail Calles. Hun er med jævnaldrende David Conde i studiet hos radiostationen Contacto Bolivia for at tale om deres arbejde som repræsentanter for El Altos børnekomite. Ifølge hende har landets voksne tendens til at tale om børns betydning i et fremtidigt perspektiv, men negligerer deres rolle i det aktuelle samfund. ”Vi lever i et meget voksencentreret samfund”, som David udtrykker det.

På trods af at børn udgør omkring 40 % af landets befolkning, er det de voksne, der dominerer i Bolivia, og børns status som rettighedshavere respekteres ofte hverken i hjemmene, skolerne eller samfundet som helhed. I formelle såvel som uformelle beslutninger, der berører deres liv, inddrages børnene ikke, og der mangler rum for børns deltagelse på både lokalt, kommunalt og nationalt plan.

Demokratiske rum for diskussion og indflydelse

Børnekomiteer som El Altos er et forsøg på at skabe rum for børns deltagelse i den voksendominerede kultur. Repræsentanter i alderen 10-18 år har mulighed for at deltage i diskussioner om politikker, planer, handlinger og regler med indflydelse på børn og unges liv og kan samtidig tage egne problemstillinger op til debat: ”Hvis vi som børn har et hvilket som helst problem – i vores lokalområde, i vores skole, i vores familie – vil vi se på disse problemer og prøve at løse dem” forklarer Abigail.

Selvom børnekomiteer har hjemmel i landets børnelov, findes de i praksis endnu ikke i alle landets kommuner. Desuden er repræsentanterne i de eksisterende børnekomiteer typisk ikke valgt på demokratisk vis af andre børn, men udpeget af voksne. Ved dannelsen af de kommunale komiteer i hhv. El Alto 2018 og La Paz 2019 blev det prioriteret at føre en transparent og demokratisk proces, hvor børn og unge fra hele kommunen stillede op som repræsentanter og blev valgt ind af deres jævnaldrende. International Børnesolidaritet og partnerorganisationerne, Chasqui og CEADL, var med til at sikre dette i samarbejde med andre NGO’er og de kommunale myndigheder.

Foregangseksempler viser vejen for fremtidens komiteer

Komiteerne i El Alto og La Paz er med deres demokratisk børnevalgte repræsentanter vigtige foregangseksempler. Foruden de succesfulde demokratiske processer har medier såvel som myndigheder undervejs udvist hidtil uset lydhørhed over for børn og deres budskaber, som komiterepræsentanterne med stor gennemslagskraft har formidlet.

På baggrund af erfaringerne med at danne de to komiteer har International Børnesolidaritet sammen de øvrige NGO’er og lokale, kommunale myndigheder udarbejdet en guide til oprettelsen af børnekomiteer. Guiden er overleveret til nationale kommunale sammenslutninger og interesseorganisationer med aftale om videredistribution til alle Bolivias 339 kommuner. Dermed kan flere demokratisk valgte børnekomiteer fremover blive dannet i resten af landet og bidrage til at styrke børns deltagelse – både i nutiden og fremtiden.

Se interviewet med Abigail Calle og David Conde (på spansk) her: