Hjemmeside skal lære spanskelever om livet for unge i Bolivia

Hvordan er det at være forelsket når man er ung i Bolivia? Kan man have fritidsaktiviteter, når man også skal hjælpe til med arbejdet i hjemmet og er det egentlig kun piger som skal det? Hvad er forskellen på at være en del af en oprindelig befolkningsgruppe og bo i en lille landsby og at bo i en af Bolivias største byer? Og hvilken slags musik lytter man egentlig til når man kommer fra højlandet?

Find svar på det og meget mere på Voces de Bolivia.

Voces de Bolivia – forside
Nardi fortæller om kønsfordelingen i sit hjem

Voces de Bolivia er en hjemmeside udviklet til brug i spanskundervisning på ungdomsuddannelser i Danmark. Her kan man bl.a. følge de to unge David fra El Alto og Nardi fra Santa Cruz, som begge er en del af det arbejde International Børnesolidaritets partnere Chasqui og Alalay laver i landet, for at styrke børn og unge til at kæmpe for deres rettigheder. Igennem små videointerviews fortæller de hver især om deres hverdag og om deres syn på emner som kønsroller, familieliv, rettigheder, diskrimination og kærlighed.

Eleverne kan også lære om oprindelig folks kulturer og rettigheder. Bl.a. gennem Nina Umas musikvideo til sangen Uywiri (Aymara ord for en slags Ajayu eller ånder, som er i alt levende). Videoen viser smukke billeder fra høj- og lavland og kan bruges til samtaler om emner som kulturforskelle, tradition og tro og oprindelige folk.

Gennem alle de forskellige emner er der gloselister og man kan desuden finde flashcards, aktivitetsforslag og delprøver, så siden er let at bruge for både lærer og elever. Klik selv ind og se mere her.

Voces de Bolivia er et samarbejde mellem International Børnesolidaritet, billedkunstner Astrid Randrup, spansklærer Maria Grube og musiker Nina Uma.

Børn støtter børn i Corona-krisen

Ingen skolegang og ingen leg, men karantæne og udgangsforbud. Sådan har situationen været for tusinder af børn i Bolivia i 2020.
Derfor støtter International Børnesolidaritet børn, der formidler håb og viden til andre.

Savner at gå i skole

-Det smukkeste i barndommen er at gå i skole. Der lærer vi det, vi skal bruge i vores liv. Jeg savner mine klassekammerater, og jeg savner at kunne snakke med lærerne. Jeg savner også at spille fodbold. Jeg er bange for, at lukningen af skolerne kommer til at påvirke vores uddannelse og vores liv.

Sådan siger Carlos på 12 år. Han bor i El Alto i Bolivia. Han fortsætter:
-Vi er mange børn, der har det skidt. Vi mærker, at vores familier har det dårligt. Mange har mistet deres arbejde, og vi kender næsten alle nogen, der er syge eller døde. Jeg ville ønske, vi kunne gøre et eller andet for at få det bedre, siger Carlos.

Og det kan Carlos måske. International Børnesolidaritets mangeårige samarbejdspartner, Chasqui har fået tilladelse til at samle 10 børn ad gangen med overholdelse af afstand og hygiejne.

Deler erfaringer og fortællinger

Chasqui har igangsat et projekt, hvor børn hjælper hinanden. Her uddannes i alt 100 børn i alderen 10-15 år i basisviden om Corona – og ligeså vigtigt – formidler de til de mange isolerede børn i El Alto, at de ikke er alene, og at der er en vej ud af ensomheden.

Der skal oprettes virtuelle rum, hvor børn kan få viden og dele deres erfaringer og fortællinger, så de oplever, at de ikke er alene med deres tvivl og bekymring. Chasqui har tidligere haft gode erfaringer med børneradio, som også skal bruges til at formidle budskabet. Centralt i metoden er, at børn, der hører budskabet, skal dele det med andre børn. Således bliver det muligt, at formidlingen når ud til adskillige tusinde børn.

International Børnesolidaritets mangeårige partner Chasqui har igangsat et projekt, hvor børn hjælper hinanden. Her uddannes børn i alderen 10-15 år i basisviden om Corona – og ligeså vigtigt – formidler de til de mange isolerede børn i El Alto, at de ikke er alene, og at der er en vej ud af ensomheden.

Projektet har modtaget solidaritetsbevillinger fra Socialpædagogernes kongres, LFS Repræsentantsskabsmøde, HK-klubben i HK , BUPL Hovedstaden , Klub 3i1 i FOA, SL Midt- og Vestjylland ogSL Østjylland.

Vi er Bolivias nutid

Børns deltagelse i et voksendomineret samfund

”Vi er Bolivias fremtid – men vi er også nutiden”. Ordene er 12-årige Abigail Calles. Hun er med jævnaldrende David Conde i studiet hos radiostationen Contacto Bolivia for at tale om deres arbejde som repræsentanter for El Altos børnekomite. Ifølge hende har landets voksne tendens til at tale om børns betydning i et fremtidigt perspektiv, men negligerer deres rolle i det aktuelle samfund. ”Vi lever i et meget voksencentreret samfund”, som David udtrykker det.

På trods af at børn udgør omkring 40 % af landets befolkning, er det de voksne, der dominerer i Bolivia, og børns status som rettighedshavere respekteres ofte hverken i hjemmene, skolerne eller samfundet som helhed. I formelle såvel som uformelle beslutninger, der berører deres liv, inddrages børnene ikke, og der mangler rum for børns deltagelse på både lokalt, kommunalt og nationalt plan.

Demokratiske rum for diskussion og indflydelse

Børnekomiteer som El Altos er et forsøg på at skabe rum for børns deltagelse i den voksendominerede kultur. Repræsentanter i alderen 10-18 år har mulighed for at deltage i diskussioner om politikker, planer, handlinger og regler med indflydelse på børn og unges liv og kan samtidig tage egne problemstillinger op til debat: ”Hvis vi som børn har et hvilket som helst problem – i vores lokalområde, i vores skole, i vores familie – vil vi se på disse problemer og prøve at løse dem” forklarer Abigail.

Selvom børnekomiteer har hjemmel i landets børnelov, findes de i praksis endnu ikke i alle landets kommuner. Desuden er repræsentanterne i de eksisterende børnekomiteer typisk ikke valgt på demokratisk vis af andre børn, men udpeget af voksne. Ved dannelsen af de kommunale komiteer i hhv. El Alto 2018 og La Paz 2019 blev det prioriteret at føre en transparent og demokratisk proces, hvor børn og unge fra hele kommunen stillede op som repræsentanter og blev valgt ind af deres jævnaldrende. International Børnesolidaritet og partnerorganisationerne, Chasqui og CEADL, var med til at sikre dette i samarbejde med andre NGO’er og de kommunale myndigheder.

Foregangseksempler viser vejen for fremtidens komiteer

Komiteerne i El Alto og La Paz er med deres demokratisk børnevalgte repræsentanter vigtige foregangseksempler. Foruden de succesfulde demokratiske processer har medier såvel som myndigheder undervejs udvist hidtil uset lydhørhed over for børn og deres budskaber, som komiterepræsentanterne med stor gennemslagskraft har formidlet.

På baggrund af erfaringerne med at danne de to komiteer har International Børnesolidaritet sammen de øvrige NGO’er og lokale, kommunale myndigheder udarbejdet en guide til oprettelsen af børnekomiteer. Guiden er overleveret til nationale kommunale sammenslutninger og interesseorganisationer med aftale om videredistribution til alle Bolivias 339 kommuner. Dermed kan flere demokratisk valgte børnekomiteer fremover blive dannet i resten af landet og bidrage til at styrke børns deltagelse – både i nutiden og fremtiden.

Se interviewet med Abigail Calle og David Conde (på spansk) her:

Rettigheder i skolen

Børn i Bolivia kæmper mod vold

– Der bør ikke være mobning og vold i skolerne. Det er vigtigt, at børns rettigheder respekteres i skolerne, så det bliver trygt og sikkert.

Juan Carlos, 13 år, er dedikeret. Han mener, at det er vigtigt, at der hele tiden arbejdes for, at børn får det bedre i skolerne. Han suppleres af 14-årige Julia, der siger, at hun håber, at det vil lykkes at stoppe volden mod kvinder og børn.

– Jeg er glad for, at vi forsøger at udbrede disse ting gennem teater, dans og poesi. Det gør det sjovt og interessant at være med, siger Julia.

Juan Carlos og Julia er begge med i et projekt, som International Børnesolidaritets samarbejdspartner CEADL gennemfører på en række skoler i El Alto. Formålet er at fremme børns rettigheder i skolen og i den forbindelse bekæmpe mobning og vold. Netop vold er et stort problem i Bolivia. Det er et faktum, som de fleste børn dagligt bliver konfronteret med.

CEADL arbejder i workshops med legende læring, hvori teater, dans poesi og murmalerier indgår. CEADL mener, at kunsten er virkningsfuld til at skabe forandring. Skolerne har taget godt imod projektet og flere og flere skoler ønsker at deltage. Hensigten er at uddanne unge frivillige på de enkelte skoler, så arbejdet og metoden kan føres videre ved egen kraft. Heidi på 6 år er med i en workshop på hendes skole:

– Det skal være spændende aktiviteter, siger hun. – Det må ikke være kedeligt, men det er det heller ikke. Det er sjovt at være med.

Hør vores stemme!

Børn i El Alto i Bolivia tager ordet

– Man skal lytte til børn uden at skubbe dem til side. Vores rettigheder skal respekteres. Vores mening tæller.

David, 12 år, er ikke i tvivl om, hvad det drejer sig om. Han er sammen med et par tusinde børn samlet til en manifestation i El Alto i Bolivia. Børnene har udarbejdet forslag og krav til de lokale politikere, og kravene skal præsenteres for borgmesteren. Der er stor entusiasme og intensitet i børnenes aktion. Det fælles budskab er, at børn har rettigheder, og man skal lytte til børn.

Roberto på 10 år mener, at volden er et stort problem: – Der skal ikke være nogen vold. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle venlige og sikre skoler, hvor vi kan føle os trygge. Jeg kan heller ikke lide, at der er fulde folk på gaderne.

Alle børnene er med i Interna­tional Børnesolidaritets udviklingsprogram i Bolivia, som har til formål at gøre børn stærke og aktive i kampen for, at børns rettigheder bliver respekteret. Børnene mødes i grupper, hvor de er med i de aktiviteter, de har lyst til – musik, teater, fodbold.

Det skal være sjovt at deltage i grupperne. Børnene får styrket deres selvværd og sociale kompetencer og lærer at udtrykke sig. Samtidig lærer børnene om rettigheder, og sammen analyserer de, hvad de oplever som de alvorligste overtrædelser af børns rettigheder.

Børnene formulerer børneagendaer, der er forslag til, hvordan der kan rettes op på tingene – både, hvad de voksne tæt på børnene kan gøre, men også hvordan børn selv kan være med til at skabe en kultur af tryghed og venlighed i familien, skolen og deres boligkvarterer.

Manifestationen i El Alto sluttede med, at børnenes forslag og krav blev præsenteret for borgmesteren, der skriftligt forpligtede sig til at gøre noget ved det. Børnene vil så i den kommende tid følge op på, om borgmesteren så virkelig gør noget.

Politikerne i byrådet i El Alto har dog allerede gjort noget, idet der er nedsat en børnekomite med børnerepræsentanter fra forskellige organisationer. Komiteen bliver hørt af politikerne.

Se mere her i videoen her:

International Børnesolidaritet omlægger sit arbejde

Inhijambias børnDer er kommet nye rammer for International Solidaritets arbejdet i Bolivia og Nicaragua. Fra efteråret 2015 er de forskellige projekter blevet organiseret i et samlet program mellem de to lande. Partnerne får mulighed for at udveksle erfaringer og metoder i arbejdet og derved opnå koordinering og læring. Samtidig er det forhåbningen at den politiske påvirkning og inspiration til andre relevante aktører kan nå videre.

Børn og unge får en fremtrædende rolle i programmet. De har interviewet andre børn og unge i et Baseline studie i opstartsfasen og de kommer til at være med til koordineringen af aktiviteterne.

Børnenes stemmer og meninger skal tydeliggøres gennem programmet. Første fase kører 3 år frem til juli 2018.

Projektet med piger på gaden i Accra i Ghana kan desværre ikke blive en del af programmet, og financieringen ophørte 31.12.2015.