Børns deltagelse

International Børnesolidaritet definerer børns deltagelse som retten til at ytre sig og forsvare egne og andres rettigheder. Børns ret til deltagelse er stort set i overensstemmelse med den eksisterende børnelovgivning i Costa Rica, Peru og Bolivia, men det er dog langt fra i overensstemmelse med praksis, fordi samfundene er voksencentrerede. Børns meninger anses ikke for vigtige – heller ikke i forhold, der vedrører dem selv. Samtidig er den udbredte vold mod børn en afgørende forhindring for børnenes muligheder for at udøve rettigheder.

International Børnesolidaritets indsats omhandler derfor en styrkelse af børns deltagelse i alle anliggender, der omhandler dem selv. Børn skal gøres så stærke, at de er i stand til at kæmpe for egne og andres rettigheder. De skal have en stemme, så de er i stand til at stille krav og forandre. Det gælder i forhold til andre børn, i familien, i skolen, i lokalsamfundet og på nationalt niveau.

Dette sker gennem en demokratioplæring, hvor børnene i grupper lærer at argumentere, debattere, tage hensyn til andres holdninger og træffe beslutninger. Børnene lærer den udadvendte kommunikation som middel til at fortælle om rettigheder, påpege mangler i forbindelse med rettigheder og stille forslag om forbedringer. Dette sker gennem synlige aktiviteter, hvor kulturelle og kunstneriske virkemidler er med til at tydeliggøre budskaberne. Tilgangen er dialogbaseret og ikke-konfrontatorisk, således at der ikke skabes et modsætningsforhold til magthaverne – både på politisk plan, men også i familien og skolen.

International Børnesolidaritet kalder det social dialog. Gennem demokratioplæring og udadvendt kommunikation bliver børnene klædt på til at deltage som aktive medborgere i samfundet. De kan deltage i en demokratisk debat, give deres mening til kende og forsøge at påvirke politiske processer.

Praksisser i indsatsen for børns deltagelse:

  • Fremme børns refleksion omkring egne følelser, virkelighed og identitet, så de får selvtillid til at indgå i aktiviteter og processer med andre børn.
  • Styrke børns forståelse for rettigheder og politiske beslutningsstrukturer.
  • Støtte op om børns organisering og fælles aktiv handlen.
  • Styrke børns evner og muligheder for at kommunikere i det offentlige rum og skabe social dialog med magthaverne samt holde magthaverne ansvarlige for implementering af børns rettigheder.
  • Skabe en kultur, hvor voksne indtager en plads som katalysatorer for børns deltagelse, og derefter successivt træder i baggrunden.

Hent vores holdning til børns deltagelse som PDF her.