Forebyggelse af vold

International Børnesolidaritet ser fysisk og psykisk vold som en hindring for udvikling for det enkelte menneske og for samfundet. Fysisk og psykisk vold kan defineres som udøvelse af magt for at bestemme, dominere eller udnytte autoritet. International Børnesolidaritet definerer også vold som strukturel, dvs. den økonomiske ulighed, der betyder, at det store flertal i Costa Rica, Peru og Bolivia lever i stor fattigdom uden udsigt til tryghed og udvikling af det enkelte menneskes potentiale.

Volden udøves af de stærkeste – fysisk, psykisk og økonomisk. Ofrene er de svageste – ikke mindstbørnene. Lovgivningen i Costa Rica, Peru og Bolivia forbyder fysisk afstraffelse af børn, men børn og unge i Costa Rica, Peru og Bolivia udtrykker, at vold er et af de største problemer i deres dagligdag. Vold og overgreb mod børn finder sted i familien, i skolen og i det offentlige rum.

Børnearbejde er en særlig form for vold, specielt når det omhandler aktiviteter, der er skadelige for børnene, fordi det overskrider deres fysisk eller psykiske formåen eller bringer dem i farlige situationer uden omsorg og beskyttelse. Såfremt arbejdet har karakter af at hjælpe til i familien eller i familiens erhverv på en måde, så der stadig gives mulighed for en barndom med leg og læring, kan dette ses som en samhørighed, ansvar og endda oplæring, som kan støtte barnets udvikling.

International Børnesolidaritet har forebyggelse af vold som en del af sin indsats i Bolivia og Nicaragua. Indsatsen retter sig mod forebyggelse af vold overfor de socialt udsatte børn i barrioerne og de ekstremt udsatte gadebørn (børn, der lever og bor på gaden). Vold blandt børn og unge kan ses som et udtryk for desperation hos undertrykte, der oplever ikke at kunne sætte ord på deres følelser og ikke at blive hørt.

Praksisser i indsatsen for forebyggelse af vold:

  • Styrke børns og unges selvværd, selvtillid og sociale kompetencer, så de er bedre i stand til at træffe beslutninger og være ansvarlige aktører.
  • Styrke respekt, solidaritet og venskab hos børn og unge, så de sammen kan finde løsninger uden brug af vold.
  • Oplyse forældre om børns udvikling, opdragelse uden vold og konfliktløsning.
  • Styrke læreres kommunikationsevner og evner til konfliktløsning.
  • Inspirere institutioner og myndigheder til at ændre voldelige praksisser og bruge alternative metoder i relationer mellem mennesker.
  • Påvirke beslutningstagere lokalt og nationalt i forhold til at implementere lovgivning vedrørende forebyggelse af vold.

Hent vores holdning til forebyggelse af vold som PDF her.