Peru

International Børnesolidaritet har udvidet den geografiske indsats ved i 2021 at indlede et samarbejde i Peru. Peru blev valgt, da det som naboland til Bolivia har mange ligheder. Peru er beboet af flere af den samme oprindelige folks befolkningsgrupper, som Bolivia er (Aymara og Quechua), og deres livsbetingelser og problemstillinger er meget lig hinanden med diskrimination, fattigdom og manglende repræsentation i beslutningsstrukturer. Samtidig deler de en rig kultur og stærke traditioner.

Vores samarbejdspartner i Peru er Tarea. Tarea arbejder nationalt med et fokus på kvalitetsuddannelse, og herunder fokuserer de på medborgerskabsuddannelse og elevrådsorganisering.

Samarbejdet med Tarea foregår primært inden for:

Fællesskab og deltagelse

Med udgangspunkt i elevrådsorganisering i Ayacucho-regionen styrkes børns mulighed for at udvikle sammenhold og sociale kompetencer. Dette gøres ved at opbygge og styrke elevråd som deltagelsesstruktur. Elevrådene på de deltagende skoler er organiseret i elevrådsorganiseringen AARLE, der via udveksling og koordinering støtter og kvalificerer elevrådsrepræsentanter og dermed styrker elevrådene.

I koordineringen mellem elevråd afholdes fællesmøder mellem skoler, hvor repræsentanterne udarbejder fælles kampagner og forslag til, hvordan børns livsbetingelser med overholdelse af rettigheder kan blive bedre og deres deltagelse i samfundet kan fremmes.

AARLES erfaringer med udbredelse af elevråd som deltagelsesstruktur vil blive brugt til at nå ud til større dele af Ayacucho regionen og skabe netværk mellem elevråd på tværs af Peru.

Børns stemme skal høresKampagner rettet mod lokalbefolkningen som murmaleri, børneradio og TV spots er også en del af Aarles aktiviteter. Her ses en anti-mobningskampagne som Tarea har støttet AARLE i at lave:

Den danske organisation AXIS har i flere år samarbejdet med Tarea om to-sprogs uddannelse, og AXIS og International Børnesolidaritet koordinerer deres indsatser med Tarea, så disse kan supplere og styrke hinanden.