Spansk STX, HF, HTX og aftenskoler

Besøg International Børnesolidaritet og Det Latinamerikanske Marked

Besøget koster 600 kr. pr. gruppe, dog 900 kr. for 2 grupper, hvis besøgene er i forlængelse. Besøg bestilles på 36 17 78 81 eller på mail: spanskklasser@ibssol.dk

Spanskklasser på 2.- og 3.g.-niveau er velkomne til et 1½ times besøg på Det Latinamerikanske Marked, hvor de lærer om udviklingsprojekter og træner spansk tale i inspirerende omgivelser. Der er plads til 13 elever, så klasser vil oftest komme i to grupper i forlængelse af hinanden. Kontoret og Det Latinamerikanske Marked ligger på Vesterbrogade i København.

Forløbet tager 90 min., og er opdelt i to dele.

I forløbet vil eleverne arbejde med spansktræning på den interaktive udstilling Det Latinamerikanske Marked, der er bygget op som et rigtigt marked med lys og lyde, der kan give en oplevelse af de rammer mange børns og unges hverdag foregår i. Der udleveres opgavehæfter, og grupper af elever går på jagt efter frugt og grøntsager, dækker op til et måltid i caféen og træner samtale gennem rollespil.

Eleverne vil også få indblik i, hvordan en ulandsorganisation arbejder med projektarbejde i Latinamerika. Eleverne vil, med vejledning, selv udarbejde forslag til et udviklingsprojekt med problemformulering, formål, målgrupper og aktiviteter (social innovation). FN’s Verdensmål vil blive inddraget i diskussionen om bæredygtig udvikling.

Læreren deltager under hele forløbet og forventes at tage aktivt del.

Vi opfordrer til, at man som forberedelse til besøget læser i bogen ‘María – una niña trabajadora’. Se nedenfor.

Undervisningsmaterialer

International Børnesolidaritet arbejder med børn i Bolivia og Nicaragua, og børn er også udgangspunktet i det undervisningsmateriale, der er udviklet til spanskundervisningen. Gennem børnenes fortællinger får eleverne et indblik i, hvordan hverdagen former sig i et fattigt land, og hvilke problemstillinger, løsninger og muligheder børnene finder.

Maria una nina trabajadora

Pris 30 kr. Ved køb af minimum 10 bøger  er prisen 15 kr. Der skal betales for forsendelse

María – una niña trabajadora
Undervisningsmaterialet kan anvendes af elever på de gymnasiale uddannelser og voksenuddannelserne og kan bruges umiddelbart efter et begyndersystem.

Bogen er en prosatekst illustreret med fotos. Se bogen her. Opgavehæftet henvender sig direkte til eleverne og indeholder både mundtlige, skriftlige og kreative øvelser. Der er lagt vægt på alsidighed for at motivere alle elevtyper. Opgavehæftet kan downloades og redigeres efter behov. Hent her.

Arbejdet med bog og opgavehæfte kan suppleres med filmen om María (Jami) og filmene fra Nicaragua un país de colores om børns hverdag i Nicaragua. Forløbet kan afsluttes med et besøg på Det Latinamerikanske Marked hos International Børnesolidaritet

Materialet kan bruges som udgangspunkt for at diskutere emner som børns vilkår og rettigheder, lighed og ulighed eller solidaritetsarbejde i Latinamerika.

Film med børneportrætter
Til hver af de seks 5 minutter lange film i Nicaragua es un país de colores er der udarbejdet ark med baggrund og spørgsmål. De ligger som Word dokumenter, der kan redigeres efter behov.
Her kan du læse om Nicaragua es un país de colores og se filmene. Se de seks videoer.

Verdensmålene
I forlængelse af besøget kan man arbejde videre med FN’s verdensmål, som fokuserer på fattigdom og bæredygtighed. Her er der inspiration til i spansk- og samfundsfagsundervisningen: verdensmaalene.dk