Udvekslingsbesøg mellem unge frivillige fra Nicaragua og Bolivia

Hvordan hjælper vi som unge frivillige bedst børn i vores lokalområde og styrker deres rettigheder? Dette spørgsmål var omdrejningspunktet for et 11 dages udvekslingsbesøg i Nicaragua mellem frivillige fra Bolivia og Nicaragua i marts 2017. De unge står for aktiviteter i de organisationer, der deltager i International Børnesolidaritets program (2016-2018).

For at inspirere hinanden i arbejdet, præsenterede alle deltagerne efter tur de metoder, de selv anvender for at styrke børns vilkår gennem teater, leg, kunst og aktivisme. Hver ung tog nye ideer med hjem, som kan omsættes direkte i arbejdet med børn. Den unge har desuden forpligtet sig til at dele sin nye læring med andre frivillige og medarbejdere i sin organisation. På den måde bliver ny inspiration og viden delt på tværs af organisationer, der deltager i programmet. 

“Udvekslingen gav mig ny viden og motivation. En motivation til at dele, hvad jeg har lært, med andre frivillige i min organisation og til at anvende de nye metoder, når jeg laver aktiviteter med børn.” (Juana, Nicaragua)

“Det var en spændende udveksling, hvor vi alle deltog aktivt. Jeg føler en fornyet motivation i mit frivillige engagement i min organisation.” (Juan Luis, Bolivia)