Tilbud til indskolingen og daginstitutioner

 

Tilbud til skoler

Gadebørn, børnearbejde, pigers livsbetingelser, børns rettigheder, overgreb mod børn. Dette er emnerne for mange opgaver og projekter i de ældste klasser i folkeskolen.

International Børnesolidaritet har en viden om disse emner, og derfor har vi også tit kontakt med mange folkeskoleelever. Det vil vi gerne blive ved med. Derfor er elever og lærere velkomne til at kontakte os, hvis de har brug for informationer om disse eller andre emner om børns forhold i ulandene.

Hvis det ikke kan klares pr. telefon, er elever velkomne til at besøge International Børnesolidaritet. Vi vil også gerne komme ud og fortælle på skoler og institutioner i det omfang, vi har mulighed for det.

Foto: gade

International Børnesolidaritet har produceret forskelligt oplysningsmateriale om børns forhold i den 3. verden. Det kan lånes eller købes. Vi har også ideer og forslag til aktiviteter og arrangementer til at sætte fokus på børn i den 3. verden.