Aktivister

Medlemmer

Styrelse

Sekretariat

Årsmøde

Målgruppe

 

Sådan er vi

Solidaritet er blevet et fremmedord i det danske sprog. Sådan er det ikke for International Børnesolidaritet. Vi mener, at solidariteten er det eneste, der kan forandre uligheden i verden.

Den rige verden udnytter den fattige verden, og fordelingen af verdens rigdomme bliver stadig mere uretfærdig. International Børnesolidaritet vil ikke bare se på, at de få bliver rigere, mens de mange ikke har nok til at få dækket de mest basale behov. Når livet bliver en kamp for overlevelse, så går det ud over de svageste, og børnene i den 3. verden er de mest sårbare i denne udvikling.

Derfor arbejder International Børnesolidaritet for at ændre forholdene for børn i den 3. verden. Det sker gennem projekterne, men også ved at forsøge at påvirke de politiske beslutningstagere til at ændre forholdene for den 3. verden og ved at bekæmpe de kræfter, der udnytter og ødelægger den 3. verden.

International Børnesolidaritet er derfor modstander af:

For International Børnesolidaritet er globalisering at tage et fælles ansvar i forhold til uligheden i verden.

Til top

Aktivister

Solidaritetsarbejdet i Danmark er vigtigt. Både for at få konkret støtte og for at overbevise andre om solidaritetens nødvendighed. Der er derfor altid brug for folk, der vil yde en ekstra indsats i solidaritetsarbejdet i Danmark. Det kan være:

til top

Medlemmer

International Børnesolidaritet er en medlemsorganisation.
Medlemskab koster 100 kr. om året for enkeltpersoner og 500 kr. om året for organisationer/foreninger. Indbetaling skal ske på giro 3 94 55 53. Pengene går udelukkende til solidaritetsarbejdet for børn i den 3. verden. Medlemmerne modtager nyhedsbrevet Børnesolidaritet og International Børnesolidaritets øvrige udgivelser. 

til top

Styrelse

International Børnesolidaritet er en selvstændig organisation, der blev stiftet i 1992 af DUI-LEG og VIRKE og Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF). DUI-LEG og VIRKE trak sig ud i 2001. I 2003 indtrådte BUPL og Socialpædagogernes Landsforbund (SL) i International Børnesolidaritet. De 3 pædagogiske fagforbund udgør det økonomiske fundament og bidrager med erfaring og kapacitet på det pædagogiske område i forhold til arbejdet med børn i den 3. verden.

International Børnesolidaritet ledes af en styrelse. PMF, BUPL og SL udpeger hver 2 personer til styrelsen, mens 3 personer vælges blandt deltagerne på årsmødet.

Styrelsen har følgende sammensætning:

Finn Danielsen, PMF, formand
Nanna Højland, PMF
Birgitte Conradsen, BUPL
Morten Brynskov, BUPL
Kaj Frederiksen, SL
Povl Anker Andersen, SL
Merete Astrup, valgt på årsmødet
Ove Bendix Larsen, valgt på årsmødet
Per Lange, valgt på årsmødet

til top

Årsmødet

Der holdes årsmøde hvert år. Årsmødet er for medlemmer. Her drøftes International Børnesolidaritets udvikling, herunder nye strategier og tiltag. Årsmødet vælger 3 medlemmer til styrelsen.

til top

Sekretariatet

Det daglige arbejde i International Børnesolidaritet varetages af ansatte i sekretariatet. De ansatte er:

Grete Lyngsø, oplysning og solidaritet
Freddie Kristiansen, projekter
Christina Elle, kooperant i Nicaragua.

til top

Målgruppe

International Børnesolidaritets målgrupper for arbejdet i Danmark er:

til top