Solidaritet

International Børnesolidaritet har ordet solidaritet i sit navn, og det er en central værdi for organisationen. Solidaritet forstås ud fra fagbevægelsens grundlæggende værdier om fællesskab og organisering som måder til at ændre samfundsstrukturer. Solidaritet med voksne og børn, der lever i skrøbelige situationer skal ikke forstås som medlidenhed, men som en fælles kamp for at alle har lige ret. Uligheden i verden er voksende, og International Børnesolidaritet mener, at solidaritet er vigtig for at ændre på uligheden.

Solidaritet i Latinamerika

International Børnesolidaritet tror ikke på individuelle løsninger. Derfor arbejdes der altid med grupper af børn i indsatser for børn i Latinamerika. Børn kan mere, når de gør det sammen. Det er lettere at finde løsningsforslag sammen og kæmpe for dem. Det gælder også deres muligheder for sammen at reflektere over livsomstændigheder og finde forståelse for, at de ikke individuelt er årsag til de problemer, de møder, men at problemerne skyldes de overordnede strukturelle rammer, de befinder sig i.

Derfor samarbejder International Børnesolidaritet udelukkende med bevægelser og organisationer, der vil ændre på den strukturelle ulighed.

Solidaritet i Danmark

International Børnesolidaritet har fra oprettelsen i 1992 givet stor prioritet til solidaritet og oplysning i Danmark, hvilket udmønter sig i følgende aktiviteter:

  • Fagforeninger og andre grupper støtter mindre solidaritetsprojekter, som de får en forbindelse til og følger med i.
  • Oplysningsmaterialer om børneliv i Latinamerika formidler et solidarisk billede af børn, der trods fattige vilkår, opnår noget i livet ved sammenhold og solidaritet. Det er ikke formålet at male elendighedsbilleder, hvilket kan virke handlingslammende på de danske børn og give dem dårlig samvittighed over deres egne livsvilkår.
  • Undervisningsforløb for børn i indskolingen på Det Latinamerikanske Marked, der er bygget op omkring samarbejde og organisering og den opfølgende refleksion omhandlede solidaritet –mellem de deltagende børn og med børn i verden.
  • Undervisningsforløb for gymnasieklasser, der tager udgangspunkt i solidariteten. Sammenhængen i verden og de globale konsekvenser af vore handlinger bliver konkrete, når eleverne mødes med de arbejdsløse kaffebønder i Nicaragua, der er pressede af de faldende kaffepriser på det globale marked. Ved at inddrage FN’s 17 verdensmål understreges det, at løsningen af verdens problemer er et kollektivt ansvar, som alle skal bidrage til.

International Børnesolidaritets praksisser i indsatsen for solidaritet:

  • Arbejde med kollektive læringsprocesser
  • Fremme en diskurs, der giver rum til at tale om følelser og tolerere forskelligheder
  • Skabe forståelse for sammenhænge mellem mennesker og samfund på lokalt og globalt plan
  • Skabe rum for refleksion i forhold til ansvar og handlemuligheder.

Hent vores holdning til solidaritet som PDF her.