Safeguarding-politik og PSHEA

Safeguarding-politik og PSHEA i International Børnesolidaritet PSHEA: Prevention of sexual harassment, exploitation, and assault.
Godkendt af bestyrelsen (dato): 18.04.2023
Dato for næste gennemgang og godkendelse: 18.04.2024
International Børnesolidaritet (IBS) forpligter sig til at forebygge alle former for SHEA: chikane, udnyttelse og overgreb af seksuel karakter og til at handle konsekvent hvis nogle af disse finder sted.
SHEA defineres som:
Enhver form for uønsket eller påtvungen handling af seksuel karakter eller trusler herom. Chikane, udnyttelse og overgreb kan finde sted enten mod en persons vilje, ske efter overtalelse eller ske når en person er ude af stand til at give samtykke – fx påvirket af rusmidler eller et højt stressniveau.

 • Seksuel chikane forstås som: En hver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk henvendelse af seksuel karakter, specielt hvis den tager form af at være truende, ydmygende, nedladende eller fjendtlig.
 • Seksuel udnyttelse forstås som: Forsøg på- eller faktiske misbrug af en magtposition til at opnå ydelser af seksuel karakter. Dette gælder også for forhold hvor økonomiske, sociale eller politiske magtforskelle bruges til at søge seksuel omgang.
 • Seksuelt overgreb forstås som: Fysisk overgreb af seksuel karakter eller trusler om dette.
  Seksuel omgang med et barn (alle personer under 18 år1) defineres som udnyttelse og overgreb uanset konteksten.
  IBS mener at forekomster af SHEA ofte skyldes strukturelle magt-ubalancer, reproduceret på alle niveauer af samfundet. Derfor forventes alle i berøring med IBS om at være opmærksomme på egne magtprivilegier i omgang med andre, både når det kommer til forskel i autoritet og beføjelser på arbejdspladsen og når det kommer til forskel på faktorer som køn, seksualitet, etnicitet, fysisk fremtræden, alder mm. for på den måde være med til at fremme en god kultur.
  IBS har en nultolerance-politik når det kommer til forekomster af SHEA og vil reagere på alle forekomster, så den forudrettedes behov og beskyttelse prioriteres.
  Formål
  Denne politik har til formål at:
  a) Sikre målgrupperne for IBS og partneres arbejde imod SHEA. Med specielt fokus på særligt udsatte grupper som børn og unge, piger/kvinder og non-binære, LGBTQIA+ personer, etniske minoriteter og personer med handikap.
  1 På baggrund af definitionen i FNs Børnekonvention.