Nicaragua

International Børnesolidaritet har haft projekter i Nicaragua siden organisationens start i 1992. Det var let at solidarisere sig med Sandinistfrontens traditioner fra modstandskampen mod Somozadiktaturet med opbygningen af et alternativt demokratisk samfund med folkelig deltagelse som grundstenen.

Vores samarbejdspartnere i Nicaragua er Tuktan Sirpi og Inhijambia.

Arbejdet foregår indenfor følgende områder:

Barndomsret

Barndomsret er ifølge FN’s konvention bl.a. ret til skolegang, fritid og deltagelse. International Børnesolidaritet arbejder for at sikre dette for udsatte børn gennem lektieklubber, hvor børnene får støtte til lektielæsning og skolegang, og interessegrupper hvor børn får selvværd og sociale kompetencer.

I interessegrupperne er der leg, sport, teater og musik. Der er også uformel undervisning i arbejde, vold, køn, familier, demokrati, seksualitet mv. Børnene lærer desuden om ansvar og pligter, da dette også er en rettighed – f.eks. pligten og retten til at hjælpe sin familie med at tjene penge for overlevelse. International Børnesolidaritet går ikke ind for afskaffelse af børnearbejde, men arbejder for at minimere det, så barndomsretten kan virkeliggøres.

Fællesskab, deltagelse og påvirkning

Børnene gøres stærke, så de er i stand til at tage initiativer og selv stille forslag til forbedrede livsbetingelser. Dette opnås bedst gennem organisering og fællesskab.

Børnene får i lektieklubberne og interessegrupperne indflydelse på indhold og aktiviteter og lærer herigennem at tage ansvar – f.eks. for gennemførelsen af aktiviteter eller for en gruppe af mindre børn. I ansvaret ligger også respekt for andres meninger og behov.

Pigegrupper er en del af organiseringen. Pigerne har behov for egne fora, hvor de tør udtrykke sig om emner, der både er følsomme og vigtige i en meget mandsdomineret kultur.

Når børnene er stærke nok, kan de begynde at stille forslag til bedre livsvilkår. Det sker fx lokalt gennem elevrådsarbejde og nationalt gennem kampagner, som skal fremme en fredelig kultur. Børnene lærer at tale ved møder og i forsamlinger samt at kommunikere med politikere og myndigheder.

Socialisering af marginaliserede

Limsniffere og seksuelt udnyttede børn og unge er de mest marginaliserede i Nicaragua. De bor oftest på gaden og må ernære sig ved prostitution. På det store Orientalmarked i Managua arbejder International Børnesolidaritet med en gruppe børn og unge. Der arbejdes forebyggende i forhold til voldsproblematikken både i forhold til vold mellem børn og unge, men også henvendelse til voksne på markedet.

De voksne opfordres til at stoppe vold og overgreb mod børn og unge, gives indsigt i rettigheder og inviteres til at deltage i netværk, der forsvarer og støtter børnene. Der arbejdes desuden på at give børn og unge alternativer til livet på gaden. Det kan være undervisning, begyndende oplæring i faglig kunnen og rekreative tilbud. 

Vejen til resocialisering er lang, men succeshistorierne er mange. En del tidligere limsniffere er i dag frivillige i det præventive arbejde og har i den forbindelse en vital funktion som rollemodeller 

Se mere om forholdene for børn i Nicaragua i videoen her: