Miljø og bæredygtighed

International Børnesolidaritet anser miljø og bæredygtighed som vigtige temaer i globale, nationale og lokale agendaer for at sikre en fremtid for kommende generationer.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling indeholder en række mål for miljø og klima, og International Børnesolidaritet ønsker at bidrage til opfyldelsen af disse mål ved at bevidstgøre sine målgrupper om disse temaer. Befolkningerne i både Costa Rica, Peru og Bolivia oplever store miljøproblemer og påvirkes af klimaforandringer. Den fattige del af befolkningen er hårdest ramt, da de har få ressourcer til at løse problemer og har begrænset politisk indflydelse.

International Børnesolidaritet anser det for vigtigt at skabe refleksion hos børn omkring miljøspørgsmål, og børn i Costa Rica, Peru og Bolivia udviser stor interesse i at lære om, hvordan de kan beskytte miljøet i deres eget lokalområde. De er interesseret i at hjælpe og finde løsninger på de miljøproblemer, de oplever i deres dagligdag i nærområdet.

I indsatserne er det vigtigt at fokusere på løsninger, så børn ikke føler sig hjælpeløse overfor omfanget af de store miljøproblemer. Der skal arbejdes både med individuelle og kollektive handlemuligheder for at bidrage til beskyttelse af miljøet. Børn skal vide, at de kan gøre en forskel med deres handlinger, og samtidigt lære, at det ultimative ansvar for beskyttelse af miljøet ligger hos lokale og nationale regeringer og det internationale samfund.

Indsatserne omfatter miljøbrigader (oprydning på strande, træplantning), urtehaver og genbrug. Aktiviteterne er synlige i lokalsamfundet med oplysning om miljøproblemer og mulige løsninger, således at også familier, skoler og lokalsamfund får viden om miljøet.

Viden og forståelse af bæredygtighed rækker udover det fysiske miljø. Med afsæt i den andinske verdensforståelse* og respekt for Moder Jord, kan man fremme en miljøagenda med afsæt i en holistisk verdensopfattelse.

Praksisser i arbejdet med miljø og bæredygtighed:

  • Oplyse børn om miljøspørgsmål med afsæt i deres hverdagsliv
  • Fremme brug af genbrugsmaterialer i aktiviteter for børn, miljøbrigader og andre udadvendte aktiviteter, kampagner osv.
  • Arbejde med forslag til løsning af miljøspørgsmål sammen med børn ved at arbejde med børneagendaer og samarbejde om at implementere dem lokalt
  • Involvere forældre, lærere og andre aktører i aktiviteter for at bevidstgørelse omkring miljøbeskyttelse
  • Skabe alliancer med beslutningstagere på lokalt og nationalt niveau for at styrke effekten af miljøinitiativer.

* Inden for Aymara, den oprindelige kultur i Andesbjergene, værdsættes Moder Jord (Pachamama) som grundlaget for alt liv. Det udmøntes dels i ritualer og i en tankegang om omsorg for alt levende. Ved COP15 i København i 2009 brugte Bolivias præsident Evo Morales metaforen om Moder Jord som en opfordring om at passe på miljøet.

Hent vores holdning til miljø og bæredygtighed som PDF her.