Ligestilling mellem kønnene

International Børnesolidaritet ønsker at påvirke samfundet til ændring af værdier, holdninger og kulturmønstre omkring forholdet mellem mænd og kvinder og fremme lighed mellem kønnene som nævnt i det 5. af FN’s verdensmål. Det er vigtigt, fordi ulighed mellem mænd og kvinder og
kønsbaseret vold er udbredt i Latinamerika, og denne praksis sætter både mænd og kvinder i en fastlåst position.

Den ”hegemoniske maskulinitet” – mænds dominans over kvinder og børn og vold begået mod kvinder og børn skyldes ”macho” adfærd, der underbygges af værdier (anti-værdier), der er forankret i samfundet og i de offentlige institutioner.

Måden at ”være mand” på, er karakteriseret af begrænset kapacitet til at udtrykke sine følelser, ringe fysisk og følelsesmæssig kontakt imellem mænd og deres familier og brug af vold som konfliktløsning. Måden at ”være kvinde” på er karakteriseret af at være smuk, tilhørende og afhængig af en mand. Kvinder udlever denne rolle ikke kun som konsekvens af krav fra manden men også for at søge bekræftelse ved at leve op til samfundets normer. Kvinder er ofte primær omsorgsperson for børn og har dermed en vigtig funktion i forhold til at videregive (stereotype) kønsroller til den næste generation.

International Børnesolidaritet arbejder med denne problematik i indsatsen for piger og drenge, således at ingen aktiviteter i princippet er kønsbestemt, men er et resultat af beslutninger i et fælles forum. I indsatsen indgår opbygningen af pigers selvtillid i specifikke pigegrupper, således at pigerne opnår en parathed til at indgå i et fælles forum.

Praksisser i indsatsen for at fremme ligestilling mellem kønnene:

  • Skabe rum for at drenge og piger kan være sammen i grupper, hvor de kan tale sammen om deres specifikke situation og kønsroller og reflektere over begrænsninger og muligheder i samspillet mellem kønnene.
  • Udfordre eksisterende praksis og overbevisninger om maskulinitet og feminitet gennem aktiviteter, hvor drenge og piger kollektivt italesætter en alternativ maskulinitet og feminitet, så de kan handle på en måde, der fremmer ligeværdigt samspil mellem kønnene i familien og samfundet.
  • Skabe forståelse for og anerkendelse af at mennesker kan opleve og udleve deres kønsidentitet og seksuelle identitet på varierede måder, der ikke altid stemmer overens med den normalt accepterede heteroseksuelle forståelse af køn og seksualitet.
  • Støtte partneres arbejde for at udvikle nye metoder, der kan bekæmpe årsager til ulighed mellem kønnene, og inspirere institutioner og myndigheder med disse.
  • Påvirke beslutningstagere lokalt og nationalt til at sikre drenge og piger og mænd og kvinder lige muligheder i samfundet.

Hent vores holdning til køn og ligestilling som PDF her.