International Børnesolidaritet er imod, at der skæres yderligere i udviklings-bistanden til de fattigste lande

Vi skal hjælpe ukrainerne og andre flygtninge, men det er ikke rimeligt, at det er verdens fattigste, der skal betale for, at ukrainerne kan få midlertidigt asyl i Danmark i to år.

Regeringen har 15.03.2022 fremsat et lovforslag med titlen ’Forslag til lov om midlertidig opholdsholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.’ eller ’Særloven om ukrainske flygtninge.’

Af lovforslaget fremgår det, at det forventes, at 20.000 ukrainske flygtninge vil blive omfattet af loven, og at en væsentlig del af udgifterne for asylbehandlingen i Danmark skal tages fra den danske udviklingsbistand. Essensen af loven er, at det ikke engang er udgifter til permanent asyl i Danmark, men udgifter til at dække to års midlertidigt asyl.

Det forventes, at de økonomiske konsekvenser for udviklingsbistanden bliver 2 milliarder kr. i 2022 og 648,5 mio. kr. i 2023. Den samlede danske udviklingsbistand er i 2022 på cirka 17 milliarder. Det vil sige, at det er cirka 12% af den danske bistand, der skal bruges til at finansiere midlertidig asylmodtagelse i Danmark. Dette lovforslag kan derfor have store konsekvenser for udviklingsbistanden til de fattigste lande og befolkninger, der allerede bliver ofre for konsekvenserne af krigen med mangel og forhøjede priser på fødevarer og brandstof.