Nicaragua

Nicaragua har været hovedsamarbejdslandet siden International Børnesolidaritets start i 1992. International Børnesolidaritet havde let ved at solidarisere sig med Sandinistfrontens traditioner fra modstandskampen mod Somozadiktaturet med opbygningen af et alternativt demokratisk samfund med folkelig deltagelse som grundstenen.

Samarbejdspartnerne i Nicaragua er: Tuktan Sirpi, Inhijambia og FUNARTE. Arbejdet foregår indenfor 4 områder:

 Fællesskab i Nicaragua

Barndomsret
Barndomsret er ifølge FN’s konvention bl.a. ret til skolegang, fritid og deltagelse.
International Børnesolidaritet arbejder for at sikre barndomsretten for udsatte børn. Det sker gennem lektieklubber, hvor børnene får støtte til lektielæsning og skolegang, og det sker gennem interessegrupper, hvor børn får selvværd og sociale kompetencer. I interessegrupperne er der leg, sport, teater og musik. Der er også informel undervisning i arbejde, vold, køn, familier, demokrati, seksualitet mv. Børnene lærer også om ansvar og pligter, for pligter er også en rettighed. Pligt og ret til f.eks. at hjælpe sin familie med at tjene penge for overlevelse. International Børnesolidaritet går ikke ind for afskaffelse af børnearbejde, men arbejder for at minimere det, så barndomsretten kan virkeliggøres.

Nicaragua lektieklubFællesskab og deltagelse
Børnene gøres stærke, så de er i stand til at tage initiativer og selv fremføre krav om rettigheder. Dette opnås bedst gennem organisering og fællesskab. Børnene lærer om samfundsforhold -nationalt og ikke mindst lokalt, og de bliver gjort demokratiaktive. Det sker i lektieklubber og interessegrupper, hvor de får indflydelse på indhold og aktiviteter. Indflydelse giver også ansvar. Det kan være for gennemførelse af aktiviteter eller for en gruppe af mindre børn. I ansvaret ligger også respekt for andres meninger og behov.
Pigegrupper er en del af organiseringen. Pigerne har behov for egne fora, hvor de tør udtrykke sig om emner, der både er følsomme og vigtige i en meget mandsdomineret kultur.

Nicaragua påvirkningPåvirkning
Når børnene er stærke nok, så kan de begynde at stille krav om rettigheder og bedre livsvilkår. Det sker gennem elevråd, og ved kampagner og aktioner, der på lokalt niveau f.eks. gør opmærksom på dårlige forhold i skolerne eller stiller krav om bedre legepladser og sportsfaciliteter.
Kampagner på nationalt niveau kan f.eks. være krav om “uddannelse til alle” og ”stop volden”. Børneradio er et populært kommunikationsmiddel, som høres af mange. Børnene lærer at tale ved møder og i forsamlinger, og lærer at forhandle med politikere og myndigheder. Erfaringer er gode. Børnene er gode til at fremføre synspunkter om egne områder, og mange politikere har været lydhøre.

Marginaliserede i NicaraguaSocialisering af marginaliserede
Limsniffere og seksuelt udnyttede børn og unge er de mest marginaliserede i Nicaragua. De bor oftest på gaden og må ernære sig ved prostitution.
På det store Orientalmarked i Managua arbejder International Børnesolidaritet med en gruppe børn og unge. Der arbejdes forebyggende med HIV/AIDS-problematikken med brug af en inkluderende metode, hvor viden skal gives videre. Der arbejdes desuden på at give deltagerne alternativer til livet på gaden. Det kan være undervisning, begyndende oplæring i faglig kunnen og rekreative tilbud.
Vejen til resocialisering er lang, men succeshistorierne er mange. En del tidligere limsniffere er i dag frivillige i det præventive arbejde og har i den forbindelse en vital funktion som rollemodeller.