Mød pigen Jami som voksen

Godt Jami og Alejandra

Jami Hernández (tv.) og Alejandra Lopez (th.)

Lørdag d. 28. okt. afholder International Børnesolidaritet årsmøde i København med besøg af Jami Hernández og Alejandra Lopez fra Nicaragua. Jami optræder som barn i flere af International Børnesolidaritets oplysningsmaterialer, i bøger og film. Se program for årsmødet her.

Udvekslingsbesøg mellem unge frivillige fra Nicaragua og Bolivia

Hvordan hjælper vi som unge frivillige bedst børn i vores lokalområde og styrker deres rettigheder? Dette spørgsmål var omdrejningspunktet for et 11 dages udvekslingsbesøg i Nicaragua mellem frivillige fra Bolivia og Nicaragua i marts 2017. De unge står for aktiviteter i de organisationer, der deltager i International Børnesolidaritets program (2016-2018).

For at inspirere hinanden i arbejdet, præsenterede alle deltagerne efter tur de metoder, de selv anvender for at styrke børns vilkår gennem teater, leg, kunst og aktivisme. Hver ung tog nye ideer med hjem, som kan omsættes direkte i arbejdet med børn. Den unge har desuden forpligtet sig til at dele sin nye læring med andre frivillige og medarbejdere i sin organisation. På den måde bliver ny inspiration og viden delt på tværs af organisationer, der deltager i programmet. 

“Udvekslingen gav mig ny viden og motivation. En motivation til at dele, hvad jeg har lært, med andre frivillige i min organisation og til at anvende de nye metoder, når jeg laver aktiviteter med børn.” (Juana, Nicaragua)

“Det var en spændende udveksling, hvor vi alle deltog aktivt. Jeg føler en fornyet motivation i mit frivillige engagement i min organisation.” (Juan Luis, Bolivia)


Børneudveksling i Bolivia

dsc06083-001Børn fra Nicaragua og Bolivia var i november 2016 samlet i Bolivia for udveksle ideer og viden om hver deres virkelighed og sammen lære, hvordan de kan styrke børns stemme i samfundet. Børnene er alle en del af International Børnesolidaritets 3-årige program, som nu løber på andet år.

Børnene arbejdede bl.a. med at udarbejde ”børneforslag”, som er et dokument med forslag til forbedringer af børns vilkår. Et sådant dokument kan præsenteres af børnene til en myndighedsperson, fx en skoleinspektør eller en lokalpolitiker.

Børnene lavede ”børneforslag” ud fra de tre spørgsmål: 1. Hvilke særlige behov har børn omkring mig? 2. Hvad kan der gøres for at imødekomme behovet? 3. Hvem skal jeg præsentere behovet for/hvem har magt til at gøre noget?

Børnene formulerede blandt andet disse behov, som kan indgå i et ”børneforslag”:

”På vores skole er der ikke nok toiletter til de mange børn, så vi vil bede skoleinspektøren om, der kan laves flere.”

”Parken i vores bydel er utryg og misligholdt. Vi vil gerne renovere parken, og vi vil spørge borgermesteren, om han vil støtte op om projektet.”

På lejren var der ud over det spændende program også tid til at lege, få nye venner og børnene fik mulighed for at vise deres evner frem på en talentaften, hvor der blev sunget, danset, fremført digte og cirkuskunster.

International Børnesolidaritet får flotte bevillinger fra kongresser

kongres1I efteråret 2016 deltog International Børnesolidaritets sekretariat i kongresserne i SL, FOA, BUPL og i repræsentantskabsmødet i LfS. Der var bevillinger på henholdsvis 50.000 kr., 70.000 kr., 40.000 kr. og 25.000 kr. til arbejdet med mindre solidaritetsprojekter. Der blev også solgt latinamerikansk kunsthåndværk.

Piger i Nicaragua får en stemme

Årets solidaritetsprojekt handler om oprettelsen af pigegrupper i Nicaragua. Nicaragua er et mandsdomineret samfund, hvor drenge lærer, at de er pigerne overlegne og vold og seksuelle overgreb både indenfor og udenfor familien er et stort problem.

I pigegrupperne har kun piger adgang. Her kan de udtrykke sig uden at være bange. De kan høre, hvordan andre piger har det, og de kan få støtte til at løse problemer. Her bliver de stærke, og her får de en stemme.kongres2

En del af pigerne deltager i kommunikationskurser, så de får mod på at tale i forsamlinger og i det offentlige rum.

Erfaringen viser, at det tager ca. 1 år at få pigegrupperne gjort stabile og bæredygtige. Herefter kan de klare sig selv. Der er dog altid en voksen til rådighed, hvis pigerne ønsker det.

Projektet udføres af børnebevægelsen MILAVF, som International Børnesolidaritet har arbejdet sammen med i mange år.

 

 

Gymnasieelever får besøg fra Latinamerika

dsc05883-2

Nydia hjælper elever med spanske gloser

To spanskklasser fra Hjørring Gymnasium og Egedal Gymnasium fik øvet spansk, danset folkedans og hørt om børns rettigheder i forbindelse med besøg af Vania Gismondi og Nydia Escorcia fra Latinamerika. De to kvinder er koordinatorer for International Børnesolidaritets arbejde i Bolivia og Nicaragua og har netop været på et 2-ugers besøg i Danmark.

Spanskklassen fra Hjørring Gymnasium fik en særlig bonus, da de kom forbi til et besøg på Det Latinamerikanske Marked en torsdag i oktober. De to gæster fra Latinamerika var nemlig til stede i deres folkedragter på markedet og fortalte om arbejdet for at styrke børns rettigheder. Eleverne afsluttede deres besøg på Det Latinamerikanske Marked med at kaste sig ud i at stille spørgsmål – på spansk – til de to gæster.

dsc05838

Vania besvarer spørgsmål fra eleverne

På Egedal Gymnasium var der både dans og samtaler om Latinamerika, da Vania og Nydia deltog i en spansktime.  Eleverne var opdelt i to grupper, hvor de stillede spørgsmål til de to kvinder. Der blev spurgt om politik, kultur og kvinders rettigheder og om, hvordan det er at vokse op som barn i et fattigt land. Der var stor spørgelyst blandt eleverne, som havde så mange spørgsmål, at ikke alle nåede at blive besvaret! ”Det var et godt og lærerigt besøg for eleverne. De fik kommunikeret med de latinamerikanske hjælpearbejdere om deres arbejde,” (citat: Lokalavisen Egedal) sagde Maria Grube, spansklærer på Egedal Gymnasium, efter besøget.

International Børnesolidaritet omlægger sit arbejde

Inhijambias børnDer er kommet nye rammer for International Solidaritets arbejdet i Bolivia og Nicaragua. Fra efteråret 2015 er de forskellige projekter blevet organiseret i et samlet program mellem de to lande. Partnerne får mulighed for at udveksle erfaringer og metoder i arbejdet og derved opnå koordinering og læring. Samtidig er det forhåbningen at den politiske påvirkning og inspiration til andre relevante aktører kan nå videre.

Børn og unge får en fremtrædende rolle i programmet. De har interviewet andre børn og unge i et Baseline studie i opstartsfasen og de kommer til at være med til koordineringen af aktiviteterne.

Børnenes stemmer og meninger skal tydeliggøres gennem programmet. Første fase kører 3 år frem til juli 2018.

Projektet med piger på gaden i Accra i Ghana kan desværre ikke blive en del af programmet, og financieringen ophørte 31.12.2015.

Drømme om frihed

DrømmeBørn, der bor i fængslet sammen med deres forældre og søskende, har specielt svære vilkår og føler sig stigmatiserede af det omgivende samfund. Børn i San Pedro Fængslet i La Paz, Bolivia er inviterede til at deltage i kreative værksteder, hvor de kan tale om deres liv og drømme. De tegner sammen og skaber små tableauer af modellervoks fra deres liv.

Børnene oplever, at de ikke er alene med deres problemer og samtidig får forældre og fængselsmyndighederne mulighed for at få indsigt i hvordan børnene oplevet livet i fængslet

Se børnenes film på spansk

Se børnenes film på med engelske undertekster

Lighed er kun for de rige?

Young Citizens at Crossroads reportBørne-og Ungdomsnetværket i Danmark har i 2013 iværksat en undersøgelse om, hvordan børn og unge opfatter medborgerskab og relationer i samfundet – både lokalt og nationalt. Grupper af børn og unge har fået kameraer og har taget fotos, der illustrerer temaerne og siden har de sammen diskuteret, hvordan de oplever deres samfund og hvordan, det kunne udvikle sig.

International Børnesolidaritets samarbejdspartner i Bolivia Inti Phajsi i La Paz, Bolivia og Tuktan Sirpi i Jinotega, Nicaragua har deltaget i undersøgelsen sammen med andre organisationer i Latinamerika og Afrika. Rapporten foreligger på engelsk og på spansk.

Young Citizens at Crossroads report by Maya Mynster Christensen
Informe Español Young citizens at crossroads