Besøg Det Latinamerikanske Marked

Træn spansk og lær om udviklingsarbejdet i en NGO

Spanskklasser på 2.- og 3.-g-niveau har mulighed for at besøge International Børnesolidaritet på vores kontor på Vesterbro, hvor vi vil fortælle om vores arbejde i Latinamerika.

I forløbet vil eleverne komme til at træne spansk på den interaktive udstilling Det Latinamerikanske Marked, der er bygget op som et rigtigt marked med lys og lyde og giver en oplevelse af de rammer, mange latinamerikanske børns og unges hverdag foregår i. Eleverne får udleveret et hæfte med rollespil og spanskopgaver og vil sammen gå på jagt efter løsningerne på markedet.

Eleverne vil desuden få indblik i, hvordan en ulandsorganisation arbejder. Med vejledning vil de selv udarbejde et forslag til et udviklingsprojekt med problemformulering, formål, målgrupper og aktiviteter (social innovation). FN’s Verdensmål vil blive inddraget i diskussionen om bæredygtig udvikling.

Læreren deltager under hele forløbet og forventes at tage aktivt del.

Forberedelse

Vi opfordrer til, at man som forberedelse til besøget læser bogen María – una niña trabajadora.

I forlængelse af besøget kan man arbejde videre med FN’s verdensmål, som fokuserer på fattigdom og bæredygtighed. Få inspiration til yderligere inddragelse af verdensmålene i spansk- og samfundsfagsundervisningen her: verdensmaalene.dk

Praktisk

Varighed: 1,5 time

Antal deltagere: max. 11 elever – vi tilbyder at større klasser kan besøge os i to eller tre grupper i forlængelse af hinanden

Pris: Besøget koster 600 kr. for én gruppe, 1000 kr. for to grupper, og 1400 kr. for tre grupper, såfremt besøgene er i forlængelse af hinanden

Besøg bestilles på tlf. 36 17 78 81 eller spanskklasser@ibssol.dk

Gå en tur på det Latinamerikanske Marked