5a

Besøget koster 500 kr. pr. gruppe, dog 250 kr. for 2. gruppe, hvis besøgene er i forlængelse. Besøg bestilles på 36 17 78 81 eller på mail:  spanskklasser@ibssol.dk

Besøget koster 500 kr. pr. gruppe, dog 250 kr. for 2. gruppe, hvis besøgene er i forlængelse. Besøg bestilles på 36 17 78 81 eller på mail: spanskklasser@ibssol.dk

Both comments and trackbacks are currently closed.