Spansk gymnasiet, HF, HTX og aftenskoler

Besøg International Børnesolidaritet og Det Latinamerikanske Marked

Besøget koster 500 kr. pr. gruppe, dog 250 kr. for 2. gruppe, hvis besøgene er i forlængelse. Besøg bestilles på 36 17 78 81 eller på mail: spanskklasser@ibssol.dk

Grupper på max. 15 elever kan komme på et 1½ times besøg og lære om udviklingsprojekter og træne spansk tale i inspirerende omgivelser. Kontoret og Det Latinamerikanske Marked ligger i København.

International Børnesolidaritet arbejder med projekter for at forbedre forholdene for socialt udsatte børn og unge i Latinamerika.

Udviklingsprojekterne arbejder med definerede mål, strategi og forventede resultater. Med udgangspunkt i projektarbejdet inddeles eleverne i grupper, der skal formulere, hvordan de ville arbejde med udvikling for en defineret gruppe unge med specifikke problemer. Arbejdet munder ud i en diskussion om udvikling.

Glosetræningen foregår på den interaktive udstilling Det Latinamerikanske Marked, der er bygget op som et rigtigt marked med lys og lyde, der kan give en oplevelse af de rammer mange børns og unges hverdag foregår i. Der udleveres opgavehæfter, og grupper af elever går på jagt efter frugt og grøntsager, dækker op til et måltid i caféen og træner samtale.

Undervisningsmaterialer

International Børnesolidaritet arbejder med børn – primært i Nicaragua, og børn er også udgangspunktet i det undervisningsmateriale, der er udviklet til spanskundervisningen. Gennem børnenes fortællinger får eleverne et indblik i, hvordan hverdagen former sig i et fattigt land, og hvilke problemstillinger, løsninger og muligheder børnene finder.

Maria una nina trabajadora

Pris 30 kr. Ved køb af minimum 10 bøger  er prisen 15 kr. Der skal betales for forsendelse

María – una niña trabajadora
Undervisningsmaterialet kan anvendes af elever på de gymnasiale uddannelser og voksenuddannelserne og kan bruges umiddelbart efter et begyndersystem.

Bogen er en prosatekst illustreret med fotos. Se bogen her. Opgavehæftet henvender sig direkte til eleverne og indeholder både mundtlige, skriftlige og kreative øvelser. Der er lagt vægt på alsidighed for at motivere alle elevtyper. Opgavehæftet kan downloades og redigeres efter behov. Hent her.

Arbejdet med bog og opgavehæfte kan suppleres med filmene fra Nicaragua un país de colores om børns hverdag i Nicaragua. Forløbet kan afsluttes med et besøg på Det Latinamerikanske Marked hos International Børnesolidaritet

Materialet kan bruges som udgangspunkt for at diskutere emner som børns vilkår og rettigheder, lighed og ulighed eller solidaritetsarbejde i Latinamerika.

Film med børneportrætter
Til hver af de seks 5 minutter lange film i Nicaragua es un país de colores er der udarbejdet ark med baggrund og spørgsmål. De ligger som Word dokumenter, der kan redigeres efter behov.
Her kan du læse om Nicaragua es un país de colores og se filmene.

Se de seks videoer