Organisation

International Børnesolidaritets årsmødeMedlemmer
International Børnesolidaritet er en medlemsorganisation. Medlemskab koster 100 kr. om året. Indbetaling skal ske til bankkonto: 5301 – 0264206 (Arbejdernes Landsbank). Pengene går udelukkende til solidaritetsarbejdet for børn i den fattige del af verden. Medlemmerne modtager nyhedsbrevet Børnesolidaritet og International Børnesolidaritets øvrige udgivelser.

Årsmødet

Der holdes årsmøde hvert år. Årsmødet er for medlemmer. Her drøftes International Børnesolidaritets udvikling. Årsmødet vælger tre medlemmer til styrelsen.

Styrelsen
International Børnesolidaritet ledes af en styrelse på ni personer. FOA, BUPL og Socialpædagogerne udpeger hver to personer til styrelsen, mens tre personer vælges blandt deltagerne på årsmødet.

Styrelsen har følgende sammensætning:

Joan Lindskov, FOA, formand
Per Lange, FOA
Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL
Marcus Balslev, BUPL
Michael Madsen, SL
Malene Dreyer, SL

Maria Grube, valgt på årsmødet
Jacob Graack, valgt på årsmødet
Kaj Skov Frederiksen, valgt på årsmødet

Basisorganisationerne
International Børnesolidaritet er en selvstændig organisation, der blev stiftet i 1992.
De tre fagforbund BUPL, Socialpædagogerne (SL) og FOA – Fag og Arbejde er basisorganisationer for International Børnesolidaritet. De bidrager med kapacitet og erfaring indenfor organisering og på det pædagogiske område i forhold til arbejdet med børn i den fattige del af verden og i Danmark. De udgør desuden et økonomisk fundament for International Børnesolidaritet.

logo_bupl

foa

SLLogo