Det mener vi

International Børnesolidaritet - Sådan er viInternational Børnesolidaritet mener, at solidaritet kan forandre uligheden i verden.

Den rige verden udnytter fortsat den fattige verden, og fordelingen af verdens rigdomme er stadig uretfærdig – nationalt og internationalt. Mange mennesker lever i fattigdom og kan ikke få dækket de mest basale behov. Ulighed og fattigdom skaber samfundsstrukturer, der fastholder mennesker i mønstre, de ikke kan bryde ud af. Fattigdom betyder mangelfuld uddannelse med færre muligheder for social mobilitet. Mangelfuld uddannelse kan gøre det sværere at kommunikere og løse problemer og ændre kulturer med kvindeundertrykkelse og vold.

Når livet bliver en kamp for overlevelse, så går det ud over de svageste, og børnene i den fattige del af verden er de mest sårbare i denne udvikling. Derfor arbejder International Børnesolidaritet for at ændre forholdene for børn i den fattige del af verden.

Dette arbejde sker gennem projekter, der gør børn stærke, så de kan kæmpe for et bedre liv. Der arbejdes også på at påvirke befolkningen og de politiske beslutningstagere til at ændre forholdene i den fattige del af verden. International Børnesolidaritet arbejder i partnerskab med bevægelser og organisationer, der har kapacitet og vilje til at ændre på ulighed og uretfærdighed.

For International Børnesolidaritet er globalisering at tage et fælles ansvar i forhold til uligheden i verden. Derfor støtter International Børnesolidaritet også FN’s 17 verdensmål og arbejder konkret med flere af målene i projekterne. Det gælder blandt andet målene om afskaffelse af fattigdom og fremme af kvalitetsuddannelse, ligestilling, fred og retfærdighed.

I Danmark formidler vi viden om børns livsvilkår i den fattige del af verden. Formålet er at skabe interesse og bevidsthed, således at solidariteten med den fattige del af verden styrkes.

Læs en uddybning af International Børnesolidaritets holdninger og værdier:

Børns deltagelse (spansk), Køn (spansk), Vold (spansk), Miljø (spansk), Solidaritet.