Bolivia

International Børnesolidaritet har arbejdet i Bolivia siden 2002. De store traditioner i Bolivia for organisering og politisk mobilisering sammenholdt med de senere års forandringsproces til gavn for den indianske befolkning har gjort det let for International Børnesolidaritet at fastholde engagementet i Bolivia.

Samarbejdspartnere i Bolivia er: Chasqui. Arbejdet i Bolivia foregår indenfor disse 4 områder:

Lektieklub i Bolivia

Barndomsret
Barndomsret betyder ifølge FN’s konvention bl.a. ret til skolegang, fritid og deltagelse.
Udsatte børn har ret til en barndom. Det sker gennem lektieklubber, hvor børnene får støtte til lektielæsning og skolegang, og det sker gennem interessegrupper, hvor børn får selvværd og sociale kompetencer. I interessegrupperne er der leg, sport, teater og musik. Der er også informel undervisning i arbejde, vold, køn, familier, demokrati, mv. Børnene lærer også om ansvar og pligter, for pligter er også en rettighed. Styrkelse af den kulturelle indianske identitet er et vigtigt element i både lektieklubber og interessegrupper.

Bolivia FællesskabFællesskab og deltagelse
Børnene gøres stærke, så de er i stand til at tage initiativer og selv fremføre krav om rettigheder. Dette opnås bedst gennem organisering og fællesskab. Børnene lærer om samfundsforhold nationalt og ikke mindst lokalt, og de bliver gjort demokratiaktive. Det sker gennem lektieklubber og interessegrupper, hvor de får indflydelse på indhold og aktiviteter. Indflydelse giver også ansvar. Det kan være for gennemførelse af aktiviteter eller for en gruppe af mindre børn. I ansvaret ligger også respekt for andres meninger og behov.
Der er ikke i Bolivia så stor tradition med børneorganisering, så der er først i de senere år kommet erfaringer på området. Der er bl.a. erfaringsudvekslinger med samarbejdspartnerne i Nicaragua.

Bolivia PåvirkningPåvirkning
Når børnene er stærke nok, så kan de begynde at stille krav om rettigheder og bedre livsvilkår. Det sker ved kampagner og aktioner, der på lokalt niveau f.eks. gør opmærksom på dårlige forhold i skolerne eller stiller krav om bedre legepladser og sportsfaciliteter. Børnene motiveres til at deltage i elevråd på skolerne
Kampagner på nationalt niveau kan f.eks. være krav om “uddannelse til alle” og ”stop volden”. Se video her.

Migantbørn i BoliviaMigrantbørn
Størstedelen af befolkningen i Bolivia er indianere med eget sprog, og selv om de nuværende magthavere har igangsat omfattende forandringsprocesser til gavn for den indianske befolkning, så er de fortsat socialt udsatte. Dette gælder specielt de, der er migrerede til byområderne.
International Børnesolidaritet arbejder med at styrke de indianske migrantbørns selvværd og kulturelle identitet. Migrantbørnene har ofte svært ved at klare sig i skolen, så derfor gives hjælp til lektielæsning. Der arbejdes ligeledes på at gøre migrantbørnene så stærke, at de bliver i stand til at kæmpe for rettigheder, bl.a. gennem deltagelse i forskellige beslutningsfora, f.eks. elevråd.