Hør vores stemme!

Børn i El Alto i Bolivia tager ordet

– Man skal lytte til børn uden at skubbe dem til side. Vores rettigheder skal respekteres. Vores mening tæller.

David, 12 år, er ikke i tvivl om, hvad det drejer sig om. Han er sammen med et par tusinde børn samlet til en manifestation i El Alto i Bolivia. Børnene har udarbejdet forslag og krav til de lokale politikere, og kravene skal præsenteres for borgmesteren. Der er stor entusiasme og intensitet i børnenes aktion. Det fælles budskab er, at børn har rettigheder, og man skal lytte til børn.

Roberto på 10 år mener, at volden er et stort problem: – Der skal ikke være nogen vold. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle venlige og sikre skoler, hvor vi kan føle os trygge. Jeg kan heller ikke lide, at der er fulde folk på gaderne.

Alle børnene er med i Interna­tional Børnesolidaritets udviklingsprogram i Bolivia, som har til formål at gøre børn stærke og aktive i kampen for, at børns rettigheder bliver respekteret. Børnene mødes i grupper, hvor de er med i de aktiviteter, de har lyst til – musik, teater, fodbold.

Det skal være sjovt at deltage i grupperne. Børnene får styrket deres selvværd og sociale kompetencer og lærer at udtrykke sig. Samtidig lærer børnene om rettigheder, og sammen analyserer de, hvad de oplever som de alvorligste overtrædelser af børns rettigheder.

Børnene formulerer børneagendaer, der er forslag til, hvordan der kan rettes op på tingene – både, hvad de voksne tæt på børnene kan gøre, men også hvordan børn selv kan være med til at skabe en kultur af tryghed og venlighed i familien, skolen og deres boligkvarterer.

Manifestationen i El Alto sluttede med, at børnenes forslag og krav blev præsenteret for borgmesteren, der skriftligt forpligtede sig til at gøre noget ved det. Børnene vil så i den kommende tid følge op på, om borgmesteren så virkelig gør noget.

Politikerne i byrådet i El Alto har dog allerede gjort noget, idet der er nedsat en børnekomite med børnerepræsentanter fra forskellige organisationer. Komiteen bliver hørt af politikerne.

Se mere her i videoen her:

Nyt ansigt på kontoret

Jane Bruslund Jensen er blevet ansat som programkoordinator i International Børnesolidaritet 1 marts 2019. Jane er 33 år og uddannet antropolog. Hun har i en årrække arbejdet med og for social forandring, både hjemme og ude.

Jane har været forelsket i og optaget af Latinamerika, siden hun tog på sin første rejse til kontinentet i 2004 – og hun glæder sig til at være med til at kæmpe for børns rettigheder og demokratiske deltagelse i Bolivia og Nicaragua.

Besøg fra Nicaragua ved 25-års jubilæum

IMG_0948De unge nicaraguanske kvinder, Jami Hernández og Alejandra Lopez, har netop været en uge i Danmark. Her mødte de danske børn fra to klasser i en folkeskole og unge fra gymnasieklasser, som de fortalte om uddannelsessystemet i Nicaragua, børnearbejde, kultur og kvinders vilkår. Kvinderne var inviteret til Danmark i forbindelse med International Børnesolidaritets 25-års jubilæum og var oplægsholdere ved årsmøde- og IMG_0935jubilæumsfejring lørdag d. 28. okt.

Jami er den 7-årge hovedrolle i International Børnesolidaritets film ”Jami – en pige i Nicaragua”, som handler om børns vilkår i Nicaragua. I barndommen var hendes tid altid opdelt mellem skolegang og arbejde, så hun kunne tjene penge til familien. Arbejdet forhindrede hende i at fokusere tilstrækkeligt på uddannelse. På trods af mange 20171028_170020svære odds, læser hun i dag jura og har store visioner for forandring i sit land Nicaragua.

International Børnesolidaritet er glade for, at mange fik mulighed for at lære kvinderne at kende og på denne måde fik sat ansigt på de problematikker, som man som ung og kvinde møder i Nicaragua i dag.

Mød pigen Jami som voksen

Godt Jami og Alejandra

Jami Hernández (tv.) og Alejandra Lopez (th.)

Lørdag d. 28. okt. afholder International Børnesolidaritet årsmøde i København med besøg af Jami Hernández og Alejandra Lopez fra Nicaragua. Jami optræder som barn i flere af International Børnesolidaritets oplysningsmaterialer, i bøger og film. Se program for årsmødet her.

Udvekslingsbesøg mellem unge frivillige fra Nicaragua og Bolivia

Hvordan hjælper vi som unge frivillige bedst børn i vores lokalområde og styrker deres rettigheder? Dette spørgsmål var omdrejningspunktet for et 11 dages udvekslingsbesøg i Nicaragua mellem frivillige fra Bolivia og Nicaragua i marts 2017. De unge står for aktiviteter i de organisationer, der deltager i International Børnesolidaritets program (2016-2018).

For at inspirere hinanden i arbejdet, præsenterede alle deltagerne efter tur de metoder, de selv anvender for at styrke børns vilkår gennem teater, leg, kunst og aktivisme. Hver ung tog nye ideer med hjem, som kan omsættes direkte i arbejdet med børn. Den unge har desuden forpligtet sig til at dele sin nye læring med andre frivillige og medarbejdere i sin organisation. På den måde bliver ny inspiration og viden delt på tværs af organisationer, der deltager i programmet. 

“Udvekslingen gav mig ny viden og motivation. En motivation til at dele, hvad jeg har lært, med andre frivillige i min organisation og til at anvende de nye metoder, når jeg laver aktiviteter med børn.” (Juana, Nicaragua)

“Det var en spændende udveksling, hvor vi alle deltog aktivt. Jeg føler en fornyet motivation i mit frivillige engagement i min organisation.” (Juan Luis, Bolivia)


Børneudveksling i Bolivia

dsc06083-001Børn fra Nicaragua og Bolivia var i november 2016 samlet i Bolivia for udveksle ideer og viden om hver deres virkelighed og sammen lære, hvordan de kan styrke børns stemme i samfundet. Børnene er alle en del af International Børnesolidaritets 3-årige program, som nu løber på andet år.

Børnene arbejdede bl.a. med at udarbejde ”børneforslag”, som er et dokument med forslag til forbedringer af børns vilkår. Et sådant dokument kan præsenteres af børnene til en myndighedsperson, fx en skoleinspektør eller en lokalpolitiker.

Børnene lavede ”børneforslag” ud fra de tre spørgsmål: 1. Hvilke særlige behov har børn omkring mig? 2. Hvad kan der gøres for at imødekomme behovet? 3. Hvem skal jeg præsentere behovet for/hvem har magt til at gøre noget?

Børnene formulerede blandt andet disse behov, som kan indgå i et ”børneforslag”:

”På vores skole er der ikke nok toiletter til de mange børn, så vi vil bede skoleinspektøren om, der kan laves flere.”

”Parken i vores bydel er utryg og misligholdt. Vi vil gerne renovere parken, og vi vil spørge borgermesteren, om han vil støtte op om projektet.”

På lejren var der ud over det spændende program også tid til at lege, få nye venner og børnene fik mulighed for at vise deres evner frem på en talentaften, hvor der blev sunget, danset, fremført digte og cirkuskunster.

International Børnesolidaritet får flotte bevillinger fra kongresser

kongres1I efteråret 2016 deltog International Børnesolidaritets sekretariat i kongresserne i SL, FOA, BUPL og i repræsentantskabsmødet i LfS. Der var bevillinger på henholdsvis 50.000 kr., 70.000 kr., 40.000 kr. og 25.000 kr. til arbejdet med mindre solidaritetsprojekter. Der blev også solgt latinamerikansk kunsthåndværk.

Piger i Nicaragua får en stemme

Årets solidaritetsprojekt handler om oprettelsen af pigegrupper i Nicaragua. Nicaragua er et mandsdomineret samfund, hvor drenge lærer, at de er pigerne overlegne og vold og seksuelle overgreb både indenfor og udenfor familien er et stort problem.

I pigegrupperne har kun piger adgang. Her kan de udtrykke sig uden at være bange. De kan høre, hvordan andre piger har det, og de kan få støtte til at løse problemer. Her bliver de stærke, og her får de en stemme.kongres2

En del af pigerne deltager i kommunikationskurser, så de får mod på at tale i forsamlinger og i det offentlige rum.

Erfaringen viser, at det tager ca. 1 år at få pigegrupperne gjort stabile og bæredygtige. Herefter kan de klare sig selv. Der er dog altid en voksen til rådighed, hvis pigerne ønsker det.

Projektet udføres af børnebevægelsen MILAVF, som International Børnesolidaritet har arbejdet sammen med i mange år.

 

 

Gymnasieelever får besøg fra Latinamerika

dsc05883-2

Nydia hjælper elever med spanske gloser

To spanskklasser fra Hjørring Gymnasium og Egedal Gymnasium fik øvet spansk, danset folkedans og hørt om børns rettigheder i forbindelse med besøg af Vania Gismondi og Nydia Escorcia fra Latinamerika. De to kvinder er koordinatorer for International Børnesolidaritets arbejde i Bolivia og Nicaragua og har netop været på et 2-ugers besøg i Danmark.

Spanskklassen fra Hjørring Gymnasium fik en særlig bonus, da de kom forbi til et besøg på Det Latinamerikanske Marked en torsdag i oktober. De to gæster fra Latinamerika var nemlig til stede i deres folkedragter på markedet og fortalte om arbejdet for at styrke børns rettigheder. Eleverne afsluttede deres besøg på Det Latinamerikanske Marked med at kaste sig ud i at stille spørgsmål – på spansk – til de to gæster.

dsc05838

Vania besvarer spørgsmål fra eleverne

På Egedal Gymnasium var der både dans og samtaler om Latinamerika, da Vania og Nydia deltog i en spansktime.  Eleverne var opdelt i to grupper, hvor de stillede spørgsmål til de to kvinder. Der blev spurgt om politik, kultur og kvinders rettigheder og om, hvordan det er at vokse op som barn i et fattigt land. Der var stor spørgelyst blandt eleverne, som havde så mange spørgsmål, at ikke alle nåede at blive besvaret! ”Det var et godt og lærerigt besøg for eleverne. De fik kommunikeret med de latinamerikanske hjælpearbejdere om deres arbejde,” (citat: Lokalavisen Egedal) sagde Maria Grube, spansklærer på Egedal Gymnasium, efter besøget.

International Børnesolidaritet omlægger sit arbejde

Inhijambias børnDer er kommet nye rammer for International Solidaritets arbejdet i Bolivia og Nicaragua. Fra efteråret 2015 er de forskellige projekter blevet organiseret i et samlet program mellem de to lande. Partnerne får mulighed for at udveksle erfaringer og metoder i arbejdet og derved opnå koordinering og læring. Samtidig er det forhåbningen at den politiske påvirkning og inspiration til andre relevante aktører kan nå videre.

Børn og unge får en fremtrædende rolle i programmet. De har interviewet andre børn og unge i et Baseline studie i opstartsfasen og de kommer til at være med til koordineringen af aktiviteterne.

Børnenes stemmer og meninger skal tydeliggøres gennem programmet. Første fase kører 3 år frem til juli 2018.

Projektet med piger på gaden i Accra i Ghana kan desværre ikke blive en del af programmet, og financieringen ophørte 31.12.2015.