International Børnesolidaritet er imod, at der skæres yderligere i udviklings-bistanden til de fattigste lande

Vi skal hjælpe ukrainerne og andre flygtninge, men det er ikke rimeligt, at det er verdens fattigste, der skal betale for, at ukrainerne kan få midlertidigt asyl i Danmark i to år.

Regeringen har 15.03.2022 fremsat et lovforslag med titlen ’Forslag til lov om midlertidig opholdsholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.’ eller ’Særloven om ukrainske flygtninge.’

Af lovforslaget fremgår det, at det forventes, at 20.000 ukrainske flygtninge vil blive omfattet af loven, og at en væsentlig del af udgifterne for asylbehandlingen i Danmark skal tages fra den danske udviklingsbistand. Essensen af loven er, at det ikke engang er udgifter til permanent asyl i Danmark, men udgifter til at dække to års midlertidigt asyl.

Det forventes, at de økonomiske konsekvenser for udviklingsbistanden bliver 2 milliarder kr. i 2022 og 648,5 mio. kr. i 2023. Den samlede danske udviklingsbistand er i 2022 på cirka 17 milliarder. Det vil sige, at det er cirka 12% af den danske bistand, der skal bruges til at finansiere midlertidig asylmodtagelse i Danmark. Dette lovforslag kan derfor have store konsekvenser for udviklingsbistanden til de fattigste lande og befolkninger, der allerede bliver ofre for konsekvenserne af krigen med mangel og forhøjede priser på fødevarer og brandstof.

International Børnesolidaritet søger ny Sekretariatsleder

– et mangefacetteret arbejde med mulighed for at gøre en forskel.

Vores dygtige, respekterede ledelse går på velfortjent pension, og derfor søger vi en velfunderet og engageret sekretariatsleder, der kan arbejde sammen med de forskellige aktører omkring organisationen og være med til at videreudvikle og sætte sit eget præg på en i forvejen veldreven organisation.

International Børnesolidaritet ønsker at gøre udsatte børn og unge i Latinamerika så stærke, at de sammen kan forandre deres livsbetingelser og stille krav om rettigheder. I de seneste 30 år har vi haft projekter i Latinamerika, og arbejder p.t. med et udviklingsprogram i Nicaragua, Bolivia og Peru. Vi samarbejder med lokale organisationer og har et regionalt kontor i Bolivia. I Danmark har vi en kommunikationsindsats rettet mod børn og unge, blandt andet på ’Det Latinamerikanske Marked’. Formålet er at oplyse om børns rettigheder og udfordringer i den fattige del af verden.

International Børnesolidaritet identificerer sig med fagbevægelsens værdier om solidaritet og fællesskab og har FOA, Socialpædagogerne og BUPL som basisorganisationer. Solidaritets- og oplysningsarbejdet er primært forankret i de 3 forbund med deltagelse i kongresser og generalforsamlinger.

Du skal kunne:

 • Lede sekretariatet i København med 2 medarbejdere og frivillige, og regionalkontoret i Bolivia med 3 medarbejdere.
 • Stå for det overordnede ansvar for økonomi, administration og det CISU-finansierede udviklingsprogram.
 • Udvikle organisationen og afsøge nye veje for program og formidling.
 • Arbejde i en politisk ledet medlemsorganisation med reference til en styrelse af valgte medlemmer og repræsentanter for de 3 forbund.

Kvalifikationer:

Dokumenteret erfaring med

 • Økonomistyring
 • Administration
 • Personaleledelse
 • Fundraising
 • Projektudførelse, herunder kendskab til udviklingspolitik
 • Formidling – skriftligt og mundtligt
 • Solidaritetsarbejde

Herudover:

 • Flydende dansk – skriftligt og mundtligt
 • Spansk på brugerniveau

Ansættelsesvilkår:

Tiltrædelse den 01.06.22 eller efter aftale.

Arbejdsstedet er International Børnesolidaritets sekretariat, Vesterbrogade 41 D, København.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Der må påregnes 10-25 rejsedage om året i Danmark og Latinamerika.

Ansøgningen sendes til International Børnesolidaritet gl@ibssol.dk senest 25.03 2022. Samtaler afholdes uge 16 og 17. Spørgsmål til stillingen kan rettes til Grete Lyngsø, sekretariatsleder på 25 36 04 22. Yderligere information om organisationen kan læses på ibssol.dk

Årsmøde 2021

Lørdag 30. oktober kl. 14.00-17.00

Dagsorden  

14.00-14.45:      
              
Status for International Børnesolidaritet. v/ styrelsesformand Michael Madsen
Film: Børn støtter børn i Corona-krisen
Valg til styrelsen: 2 styrelsesmedlemmer for en 2-årig periode,
1 styrelsesmedlem for en 1-årig periode

14.45-15.15                     
Det nåede vi, og sådan fortsætter vi. v/sekretariatsleder Grete Lyngsø                                           
Film: Børn som fredsambassadører

15.15-15.45                     
Pause med kaffe, the og kage

15.45-17.00                    
Hvor findes håbet i Nicaragua? v/Thomas Nielsen  

Praktiske oplysninger om årsmødet


Sted:                                 
BUPL, Sundkrogsgade 15, København (10 minutter fra Nordhavn station og 2 minutter fra Orientkaj Metrostation 
(endestation for M4-linjen)

Tilmelding:                     
Senest tirsdag den 26. oktober 2021, 25360422, ibs@ibssol.dk

Rejseudgifter:                
Rejseudgifter udenfor det gamle HT-område refunderes (billigste offentlige transportmiddel)

Bemærk:                         
Årsmødet er kun for medlemmer. Deltagelse er gratis.  

Gå en tur på det Latinamerikanske Marked

I disse coronatider er det desværre ikke muligt at besøge International Børnesolidaritets Latinamerikanske Marked. I stedet kan man tage en virtuel tur her.

Hos International Børnesolidaritet kan du besøge Det Latinamerikanske Marked – et marked indrettet med lys, lyd, boder og ting, som man typisk støder på i Syd- og Mellemamerika.

Det Latinamerikanske Marked er bygget i 2003 med støtte fra Danida og hjælp fra mere end 40 involverede aktører – bl.a. arkitektstuderende, et beskæftigelsesprojekt, en pensionistklub, et beskyttet værksted, nicaraguanske børn og en masse bidragsydere, som har doneret latinamerikanske effekter.

I dag er det et undervisningstilbud til spanskklasser på 2. og 3g niveau.

Blandt lokale fødevarer, traditionelle beklædningsgenstande og alt fra panfløjter til piñatas får den besøgende et indblik i den latinamerikanske kultur og nye gloser til sit spanske ordforråd. Vi udbyder sprogtrænende undervisningsforløb på markedet for spanskklasser, hvor vi samtidig fortæller om arbejdet med udviklingsprojekter og verdensmålene i en NGO.

Børn støtter børn i Corona-krisen

Ingen skolegang og ingen leg, men karantæne og udgangsforbud. Sådan har situationen været for tusinder af børn i Bolivia i 2020.
Derfor støtter International Børnesolidaritet børn, der formidler håb og viden til andre.

Savner at gå i skole

-Det smukkeste i barndommen er at gå i skole. Der lærer vi det, vi skal bruge i vores liv. Jeg savner mine klassekammerater, og jeg savner at kunne snakke med lærerne. Jeg savner også at spille fodbold. Jeg er bange for, at lukningen af skolerne kommer til at påvirke vores uddannelse og vores liv.

Sådan siger Carlos på 12 år. Han bor i El Alto i Bolivia. Han fortsætter:
-Vi er mange børn, der har det skidt. Vi mærker, at vores familier har det dårligt. Mange har mistet deres arbejde, og vi kender næsten alle nogen, der er syge eller døde. Jeg ville ønske, vi kunne gøre et eller andet for at få det bedre, siger Carlos.

Og det kan Carlos måske. International Børnesolidaritets mangeårige samarbejdspartner, Chasqui har fået tilladelse til at samle 10 børn ad gangen med overholdelse af afstand og hygiejne.

Deler erfaringer og fortællinger

Chasqui har igangsat et projekt, hvor børn hjælper hinanden. Her uddannes i alt 100 børn i alderen 10-15 år i basisviden om Corona – og ligeså vigtigt – formidler de til de mange isolerede børn i El Alto, at de ikke er alene, og at der er en vej ud af ensomheden.

Der skal oprettes virtuelle rum, hvor børn kan få viden og dele deres erfaringer og fortællinger, så de oplever, at de ikke er alene med deres tvivl og bekymring. Chasqui har tidligere haft gode erfaringer med børneradio, som også skal bruges til at formidle budskabet. Centralt i metoden er, at børn, der hører budskabet, skal dele det med andre børn. Således bliver det muligt, at formidlingen når ud til adskillige tusinde børn.

International Børnesolidaritets mangeårige partner Chasqui har igangsat et projekt, hvor børn hjælper hinanden. Her uddannes børn i alderen 10-15 år i basisviden om Corona – og ligeså vigtigt – formidler de til de mange isolerede børn i El Alto, at de ikke er alene, og at der er en vej ud af ensomheden.

Projektet har modtaget solidaritetsbevillinger fra Socialpædagogernes kongres, LFS Repræsentantsskabsmøde, HK-klubben i HK , BUPL Hovedstaden , Klub 3i1 i FOA, SL Midt- og Vestjylland ogSL Østjylland.

Årsmødet er aflyst

Der bliver desværre ikke noget årsmøde i International Børnesolidaritet i år. Årsmødet, der skulle have fundet sted lørdag den 24. oktober, er aflyst. Det skyldes den stigende smittespredning af Corona-virus og de deraf følgende restriktioner. På denne baggrund mener styrelsen i International Børnesolidaritet ikke, at det er forsvarligt at gennemføre årsmødet.

Ny arbejdsgruppe for udsatte børn

Inhijambia

Inhijambia Danmark bliver en del af International Børnesolidaritet

-Jeg ser med enorm glæde og stolthed frem til samarbejdet, siger Jeannette Krogh. Hun er tidligere formand for Inhijambia Danmark og mangeårigt medlem af International Børnesolidaritet.

Fremover er de 2 organisationer forenet i samme sag. Støtteforeningen Inhijambia Danmark er nemlig pr. 1. marts 2020 blevet en del af International Børnesolidaritet og vil fungere som en arbejdsgruppe, der fortsætter solidaritetsarbejdet. Inhijambia Danmark har gennem 6 år arbejdet for at skaffe midler til Inhijambia i Nicaragua. De holder oplæg i Danmark om Inhijambias arbejde i Nicaragua med gadebørn på Orientalmarkedet i hovedstaden Managua. Børn og unge, som lever i fattigdom uden tag over hovedet tilbydes husly, rådgivning, undervisning og jobtræning. Inhijambia har gennem mange år været en af International Børnesolidaritets samarbejdspartnere i Nicaragua

Inhijambia losseplads

Inhijambia Danmark måtte i 2019 lukke på grund af for få personressourcer, men kan nu fortsætte det vigtige arbejde i den nye gruppe under International Børnesolidaritet. Sekretariatet vil deltage i koordineringen af arbejdsgruppens aktiviteter og stå for administrative opgaver.

-Solidaritetsarbejdet og en fælles vision om at hjælpe gadebørn og andre sårbare børn og unge ude i verden binder International Børnesolidaritet og Inhijambia Danmark sammen, siger Jeanette Krogh.

Vi er Bolivias nutid

Børns deltagelse i et voksendomineret samfund

”Vi er Bolivias fremtid – men vi er også nutiden”. Ordene er 12-årige Abigail Calles. Hun er med jævnaldrende David Conde i studiet hos radiostationen Contacto Bolivia for at tale om deres arbejde som repræsentanter for El Altos børnekomite. Ifølge hende har landets voksne tendens til at tale om børns betydning i et fremtidigt perspektiv, men negligerer deres rolle i det aktuelle samfund. ”Vi lever i et meget voksencentreret samfund”, som David udtrykker det.

På trods af at børn udgør omkring 40 % af landets befolkning, er det de voksne, der dominerer i Bolivia, og børns status som rettighedshavere respekteres ofte hverken i hjemmene, skolerne eller samfundet som helhed. I formelle såvel som uformelle beslutninger, der berører deres liv, inddrages børnene ikke, og der mangler rum for børns deltagelse på både lokalt, kommunalt og nationalt plan.

Demokratiske rum for diskussion og indflydelse

Børnekomiteer som El Altos er et forsøg på at skabe rum for børns deltagelse i den voksendominerede kultur. Repræsentanter i alderen 10-18 år har mulighed for at deltage i diskussioner om politikker, planer, handlinger og regler med indflydelse på børn og unges liv og kan samtidig tage egne problemstillinger op til debat: ”Hvis vi som børn har et hvilket som helst problem – i vores lokalområde, i vores skole, i vores familie – vil vi se på disse problemer og prøve at løse dem” forklarer Abigail.

Selvom børnekomiteer har hjemmel i landets børnelov, findes de i praksis endnu ikke i alle landets kommuner. Desuden er repræsentanterne i de eksisterende børnekomiteer typisk ikke valgt på demokratisk vis af andre børn, men udpeget af voksne. Ved dannelsen af de kommunale komiteer i hhv. El Alto 2018 og La Paz 2019 blev det prioriteret at føre en transparent og demokratisk proces, hvor børn og unge fra hele kommunen stillede op som repræsentanter og blev valgt ind af deres jævnaldrende. International Børnesolidaritet og partnerorganisationerne, Chasqui og CEADL, var med til at sikre dette i samarbejde med andre NGO’er og de kommunale myndigheder.

Foregangseksempler viser vejen for fremtidens komiteer

Komiteerne i El Alto og La Paz er med deres demokratisk børnevalgte repræsentanter vigtige foregangseksempler. Foruden de succesfulde demokratiske processer har medier såvel som myndigheder undervejs udvist hidtil uset lydhørhed over for børn og deres budskaber, som komiterepræsentanterne med stor gennemslagskraft har formidlet.

På baggrund af erfaringerne med at danne de to komiteer har International Børnesolidaritet sammen de øvrige NGO’er og lokale, kommunale myndigheder udarbejdet en guide til oprettelsen af børnekomiteer. Guiden er overleveret til nationale kommunale sammenslutninger og interesseorganisationer med aftale om videredistribution til alle Bolivias 339 kommuner. Dermed kan flere demokratisk valgte børnekomiteer fremover blive dannet i resten af landet og bidrage til at styrke børns deltagelse – både i nutiden og fremtiden.

Se interviewet med Abigail Calle og David Conde (på spansk) her:

– Den sjoveste dag i mit liv …

Børn i Nicaragua forebygger vold gennem leg

– Jeg elsker at lege, og i dag er den sjoveste dag i hele mit liv. Claudia er 7 år. Hun har netop deltaget i fælleslegene i et projekt om konflikthåndtering på sin skole i Jinotega i det nordlige Nicaragua. Projektet lærer børnene at udvikle selvværd og sociale færdigheder og at arbejde med uenigheder gennem kommunikation i stedet for vold.

– Når man skændes med andre, så får man ondt i hjertet. Derfor skal vi hjælpe hinanden, siger Claudia. 400 børn er med i projektet, der fungerer som pilotprojekt med henblik på udbredelse til skoler og boligområder. Gamle traditionelle lege har fået nyt liv med fokus på fællesskabet. Samtidig er rettigheder og forebyggelse af vold vigtige temaer.

– Det, jeg har lært gennem legene, har sat sig fast i mit sind. Når jeg ser nogen, der vil slås, så kan jeg gøre noget for at stoppe dem, siger Jaime på 12 år. – Den bedste måde at arbejde med uenigheder på er ved at tale sammen. Vold skaber mere vold. I samtalen kan vi komme til at forstå hinanden. Når jeg bliver voksen, så ved jeg, hvordan man kan forebygge vold, siger han.

Det er International Børnesolidaritets mangeårige samarbejdspartner Tuktan Sirpi, der udfører projektet. I denne første fase fokuseres der på legens muligheder. På sigt er det planen, at børnene selv skal stå for aktiviteterne og skabe motivation og refleksion med andre børn. Der bliver senere udgivet en manual med instruktioner til legene og dialogens potentiale, og der bliver en oplysningskampagne i børneradioen i Jinotega.

Se mere om projektet her:

FOA støtter

Hovedbestyrelsen i FOA synes, at projektet er så godt et initiativ, at de har besluttet at støtte projektet med 70.000 kr.

Rettigheder i skolen

Børn i Bolivia kæmper mod vold

– Der bør ikke være mobning og vold i skolerne. Det er vigtigt, at børns rettigheder respekteres i skolerne, så det bliver trygt og sikkert.

Juan Carlos, 13 år, er dedikeret. Han mener, at det er vigtigt, at der hele tiden arbejdes for, at børn får det bedre i skolerne. Han suppleres af 14-årige Julia, der siger, at hun håber, at det vil lykkes at stoppe volden mod kvinder og børn.

– Jeg er glad for, at vi forsøger at udbrede disse ting gennem teater, dans og poesi. Det gør det sjovt og interessant at være med, siger Julia.

Juan Carlos og Julia er begge med i et projekt, som International Børnesolidaritets samarbejdspartner CEADL gennemfører på en række skoler i El Alto. Formålet er at fremme børns rettigheder i skolen og i den forbindelse bekæmpe mobning og vold. Netop vold er et stort problem i Bolivia. Det er et faktum, som de fleste børn dagligt bliver konfronteret med.

CEADL arbejder i workshops med legende læring, hvori teater, dans poesi og murmalerier indgår. CEADL mener, at kunsten er virkningsfuld til at skabe forandring. Skolerne har taget godt imod projektet og flere og flere skoler ønsker at deltage. Hensigten er at uddanne unge frivillige på de enkelte skoler, så arbejdet og metoden kan føres videre ved egen kraft. Heidi på 6 år er med i en workshop på hendes skole:

– Det skal være spændende aktiviteter, siger hun. – Det må ikke være kedeligt, men det er det heller ikke. Det er sjovt at være med.