Bolivia

International Børnesolidaritet har arbejdet i Bolivia siden 2002. De store traditioner i Bolivia for organisering og politisk mobilisering har gjort det muligt for International Børnesolidaritet at fastholde engagementet i landet.

Vores samarbejdspartnere i Bolivia er Chasqui, CEADL og Alalay.

Arbejdet foregår indenfor områderne:

Barndomsret

Barndomsret betyder ifølge FN’s konvention bl.a. ret til skolegang, fritid og deltagelse. Udsatte børn har ret til en barndom. Det sker gennem lektieklubber, hvor børnene får støtte til lektielæsning og skolegang, og i interessegrupper, hvor børn får selvværd og sociale kompetencer.

I interessegrupperne er der leg, sport, teater og musik. Der er også uformel undervisning i arbejde, vold, køn, familier, demokrati, mv. Børnene lærer desuden om ansvar og pligter, da dette også en rettighed.

Fællesskab, deltagelse og påvirkning

Børnene styrkes, så de er i stand til at tage initiativer og selv fremføre krav om rettigheder. Dette opnås bedst gennem organisering og fællesskab. De lærer i lektieklubberne og interessegrupperne om lokale og nationale samfundsforhold, og om hvordan man engagerer sig demokratisk.

Børnene får også indflydelse på indhold og aktiviteter i grupperne og lærer herigennem om at tage ansvar – f.eks. for gennemførelsen af aktiviteter eller for en gruppe af mindre børn. I ansvaret ligger også respekt for andres meninger og behov.

Der er i Bolivia ikke så stor tradition med børneorganisering, så der er først i de senere år kommet erfaringer på området. Der vidensudveksles bl.a. med International Børnesolidaritets samarbejdspartnere i Nicaragua.

Når børnene er stærke nok, kan de begynde at stille krav om rettigheder og bedre livsvilkår. Det sker ved kampagner og aktioner, der f.eks. på lokalt niveau gør opmærksom på dårlige forhold i skolerne eller stiller krav om bedre legepladser og sportsfaciliteter. Børnene motiveres desuden til at deltage i elevråd. Kampagner på nationalt niveau kan f.eks. være krav som “uddannelse til alle” og ”stop volden”.

Migrantbørn

Størstedelen af Bolivias befolkning tilhører den oprindelige befolkning, som trods omfattende forandringsprocesser inden for de senere år fortsat er socialt udsatte. Det gælder især dem, der er migreret til byområderne.

International Børnesolidaritet arbejder med at styrke migrantbørn fra den oprindelige befolknings selvværd og kulturelle identitet. Dette er et vigtigt element i både lektieklubber og interessegrupper.

Migrantbørnene har ofte svært ved at klare sig i skolen og får derfor hjælp til lektielæsning. Der arbejdes også på at gøre dem så stærke, at de bliver i stand til at kæmpe for rettigheder – bl.a. gennem deltagelse i forskellige beslutningsfora som elevråd.

Se mere om forholdene for børn i Bolivia i videoen her: