Bolivia

International Børnesolidaritet har arbejdet i Bolivia siden 2002. De store traditioner i Bolivia for organisering og politisk mobilisering har gjort det muligt for International Børnesolidaritet at fastholde engagementet i landet.

Vores samarbejdspartnere i Bolivia er Chasqui og Alalay.

Arbejdet foregår indenfor områderne:

Barndomsret

Barndomsret betyder ifølge FN’s konvention bl.a. ret til skolegang, fritid og deltagelse. Udsatte børn har ret til en barndom. Det sker gennem lektieklubber, hvor børnene får støtte til lektielæsning og skolegang, og i interessegrupper, hvor børn får selvværd og sociale kompetencer.

I interessegrupperne er der leg, sport, teater og musik. Der er også uformel undervisning i arbejde, vold, køn, familier, demokrati, mv. Børnene lærer desuden om ansvar og pligter, da dette også en rettighed.

Børn lærer i programmet om alt fra deltagelse og demokrati i praksis til forebyggelse af vold og kønsroller.
At børn giver viden og læring videre til andre børn er centralt i arbejdet.

Fællesskab, deltagelse og påvirkning

Børnene styrkes, så de er i stand til at tage initiativer og selv fremføre krav om rettigheder. Dette opnås bedst gennem organisering og fællesskab. De lærer i interessegrupper om lokale og nationale samfundsforhold, og om hvordan man engagerer sig demokratisk.

Børnene får også indflydelse på indhold og aktiviteter i grupperne og lærer herigennem om at tage ansvar – f.eks. for gennemførelsen af aktiviteter eller for en gruppe af mindre børn. I ansvaret ligger også respekt for andres meninger og behov.

Når børnene er stærke nok, kan de begynde at stille krav om rettigheder og bedre livsvilkår. Det sker ved kampagner og aktioner, der f.eks. på lokalt niveau gør opmærksom på dårlige forhold i skolerne eller stiller krav om bedre legepladser og sportsfaciliteter. Børnene motiveres desuden til at deltage i elevråd. Kampagner på nationalt niveau kan f.eks. være krav som “uddannelse til alle” og ”stop volden”.

Kulturelle indslag spiller også en stor rolle. Pigen her læser et digt op, hun selv har skrevet, på sproget Quechua.

Børn i El Alto demonstrerer for at deres stemmer høres.

Børnekomitéer

Som en videreførelse af arbejdet i interessegrupperne, arbejder International Børnesolidaritets partnere også med Bolivias Børnekomiteer. Børnekomiteerne findes i hele landet på lokal, departemental og nationalt niveau og har til opgave at give børn indflydelse i en voksendomineret kultur og mulighed for at deltage i diskussioner om politikker, planer, handlinger og regler med indflydelse på børn og unges liv.

Medlemmerne af komiteerne har bl.a. deltaget i radiodebatter, fremlagt lovforslag for politikere og andre magthavere og organiseret børnetopmøder hvor børn og unge på tværs af landet mødes og diskuterer børns rettigheder og muligheder for deltagelse.

Repræsentant fra børnekomiteen i El Alto bliver interviewet til medierne.

Særligt udsatte børn

Migrantbørn:

Størstedelen af Bolivias befolkning tilhører den oprindelige befolkning, som trods omfattende forandringsprocesser inden for de senere år fortsat er socialt udsatte. Det gælder især dem, der er migreret til byområderne.

International Børnesolidaritet arbejder med at styrke migrantbørn fra den oprindelige befolknings selvværd og kulturelle identitet. Det gør vi især gennem vores partner Chasqui.

Børn som lever på gaden:

Gennem vores samarbejdspartner Alalay, arbejder vi for støtte børn som lever et liv på gaden, eller er i fare for at komme til det. Det anskues at omkring 8000 børn og unge i Bolivia lever på gaden, specielt i de store byer. Livet på gaden er et hårdt liv med stor risiko for sygdom, overgreb og diskrimination og børnene har ofte ikke identitetspapirer. Det har som konsekvens, at de ikke eksisterer officielt og derfor heller ikke kan komme i skole eller til lægen.

Se mere om forholdene for børn i Bolivia i videoen her: