Ny hjemmeside skal lære spanskelever om livet for unge i Bolivia

Hvordan er det at være forelsket når man er ung i Bolivia? Kan man have fritidsaktiviteter, når man også skal hjælpe til med arbejdet i hjemmet og er det egentlig kun piger som skal det? Hvad er forskellen på at være en del af en oprindelig befolkningsgruppe og bo i en lille landsby og at bo i en af Bolivias største byer? Og hvilken slags musik lytter man egentlig til når man kommer fra højlandet?

Find svar på det og meget mere på Voces de Bolivia.

Voces de Bolivia – forside
Nardi fortæller om kønsfordelingen i sit hjem

Voces de Bolivia er en hjemmeside udviklet til brug i spanskundervisning på ungdomsuddannelser i Danmark. Her kan man bl.a. følge de to unge David fra El Alto og Nardi fra Santa Cruz, som begge er en del af det arbejde International Børnesolidaritets partnere Chasqui og Alalay laver i landet, for at styrke børn og unge til at kæmpe for deres rettigheder. Igennem små videointerviews fortæller de hver især om deres hverdag og om deres syn på emner som kønsroller, familieliv, rettigheder, diskrimination og kærlighed.

Eleverne kan også lære om oprindelig folks kulturer og rettigheder. Bl.a. gennem Nina Umas musikvideo til sangen Uywiri (Aymara ord for en slags Ajayu eller ånder, som er i alt levende). Videoen viser smukke billeder fra høj- og lavland og kan bruges til samtaler om emner som kulturforskelle, tradition og tro og oprindelige folk.

Gennem alle de forskellige emner er der gloselister og man kan desuden finde flashcards, aktivitetsforslag og delprøver, så siden er let at bruge for både lærer og elever. Klik selv ind og se mere her.

Voces de Bolivia er et samarbejde mellem International Børnesolidaritet, billedkunstner Astrid Randrup, spansklærer Maria Grube og musiker Nina Uma.

Praktikant i International Børnesolidaritet

Interesserer du dig for udsatte børn og unges rettigheder i verdens mest ulige region, Latinamerika? Så har vi brug for dig i International Børnesolidaritet!!

Baggrund

International Børnesolidaritet er en NGO, som arbejder for at styrke udsatte børn og unge i Latinamerika. Vi arbejder sammen med lokale bevægelser og organisationer i Peru og Bolivia, som kæmper for børn og unges rettigheder, og for at styrke deres stemme og indflydelse, så de selv kan være med til at forandre deres livsbetingelser. Samtidig laver vi oplysende arbejde i Danmark om børns livsvilkår i Latinamerika i tæt samarbejde med fagforbundene bag International Børnesolidaritet: BUPL, Socialpædagogerne og FOA.

Som praktikant er du med til at bidrage til vores arbejde i Latinamerika og i Danmark. Det indebærer en bred vifte af opgaver indenfor kommunikation, medlemsservice og -rekruttering samt oplysning afhængig af hvor dine interesser og kompetencer ligger. Du bliver del af et team af kollegaer på sekretariatet på Vesterbro i København, som samarbejder tæt med regionalkontoret i Bolivia, og som prioriterer arbejdsglæde og nye ideer. Her vil du få stor indflydelse og tæt sparring på din kompetenceudvikling.

Arbejdsopgaverne vil primært fokusere på

  • Assistere vores kommunikation og oplysningsarbejde, herunder skrive historier til hjemmeside og sociale medier og følge relevante nyheder i Latinamerika
  • Hjælpe med medlemsservice og styrke rekrutteringen af nye medlemmer
  • Assistere med at organisere og afvikle arrangementer i samarbejde med fagforbundene rundt omkring i Danmark
  • Assistere programrelaterede aktiviteter

Dine kompetencer

  • Du er i gang med en relevant uddannelse
  • Du interesserer dig for International Børnesolidaritets arbejde, og har måske viden om nogle af de emner vi arbejder med
  • Du er systematisk og kan arbejde selvstændigt og sammen om et fælles mål
  • Du kan formidle på en enkel og overskuelig måde
  • Det er en fordel men ikke et krav at kunne læse og tale spansk

Yderligere oplysninger

Vi forventer, at du kan være en del af International Børnesolidaritet i 30-37 timer om ugen i foråret 2023, fra slutningen af januar/start februar. Vi har ikke mulighed for at aflønne vores praktikanter, men vi er fleksible i forhold til studie og evt. studiejob.

Yderligere oplysninger kontakt sekretariatsleder Misha Wolsgaard-Iversen på mwi@ibssol.dk

Send din ansøgning og CV via nedenstående link. Ansøgningsfristen er 9. oktober 2022, og samtaler forventes afholdt kort efter fristens udløb.

International Børnesolidaritet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, religion, seksualitet eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

https://podio.com/webforms/27851668/2178430

Latinamerikaekspert ny sekretariatsleder hos International Børnesolidaritet

Misha Wolsgaard-Iversen overtager 1. august stafetten efter Grete Lyngsø og Freddie Kristiansen, som efter at have stået i spidsen for International Børnesolidaritet i mere end 30 år, går på pension. Misha kommer fra en stilling som politisk rådgiver og Latinamerikakoordinator i Oxfam IBIS.

”Mit hjerte banker for Latinamerika. International Børnesolidaritet arbejder med børn og unge, som er nogle af de mest udsatte grupper i verdens mest ulige region. Det er et kæmpe privilegium at få lov til at arbejde med børn og unge, som kæmper for deres rettigheder og for at få indflydelse.” siger Misha Wolsgaard-Iversen.

Misha kommer både til at arbejde med International Børnesolidaritets program i Latinamerika, og skal sammen med sekretariatet og frivillige udbrede kendskabet til børn og unges rettigheder og udfordringer i Latinamerika til børn og unge i Danmark, blandt andet gennem Det Latinamerikanske Marked.

”Mit hjerte banker for Latinamerika,” siger Misha Wolsgaard-Iversen, ny sekretariatsleder i International Børnesolidaritet.

International Børnesolidaritet er imod, at der skæres yderligere i udviklings-bistanden til de fattigste lande

Vi skal hjælpe ukrainerne og andre flygtninge, men det er ikke rimeligt, at det er verdens fattigste, der skal betale for, at ukrainerne kan få midlertidigt asyl i Danmark i to år.

Regeringen har 15.03.2022 fremsat et lovforslag med titlen ’Forslag til lov om midlertidig opholdsholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.’ eller ’Særloven om ukrainske flygtninge.’

Af lovforslaget fremgår det, at det forventes, at 20.000 ukrainske flygtninge vil blive omfattet af loven, og at en væsentlig del af udgifterne for asylbehandlingen i Danmark skal tages fra den danske udviklingsbistand. Essensen af loven er, at det ikke engang er udgifter til permanent asyl i Danmark, men udgifter til at dække to års midlertidigt asyl.

Det forventes, at de økonomiske konsekvenser for udviklingsbistanden bliver 2 milliarder kr. i 2022 og 648,5 mio. kr. i 2023. Den samlede danske udviklingsbistand er i 2022 på cirka 17 milliarder. Det vil sige, at det er cirka 12% af den danske bistand, der skal bruges til at finansiere midlertidig asylmodtagelse i Danmark. Dette lovforslag kan derfor have store konsekvenser for udviklingsbistanden til de fattigste lande og befolkninger, der allerede bliver ofre for konsekvenserne af krigen med mangel og forhøjede priser på fødevarer og brandstof.

Årsmøde 2021

Lørdag 30. oktober kl. 14.00-17.00

Dagsorden  

14.00-14.45:      
              
Status for International Børnesolidaritet. v/ styrelsesformand Michael Madsen
Film: Børn støtter børn i Corona-krisen
Valg til styrelsen: 2 styrelsesmedlemmer for en 2-årig periode,
1 styrelsesmedlem for en 1-årig periode

14.45-15.15                     
Det nåede vi, og sådan fortsætter vi. v/sekretariatsleder Grete Lyngsø                                           
Film: Børn som fredsambassadører

15.15-15.45                     
Pause med kaffe, the og kage

15.45-17.00                    
Hvor findes håbet i Nicaragua? v/Thomas Nielsen  

Praktiske oplysninger om årsmødet


Sted:                                 
BUPL, Sundkrogsgade 15, København (10 minutter fra Nordhavn station og 2 minutter fra Orientkaj Metrostation 
(endestation for M4-linjen)

Tilmelding:                     
Senest tirsdag den 26. oktober 2021, 25360422, ibs@ibssol.dk

Rejseudgifter:                
Rejseudgifter udenfor det gamle HT-område refunderes (billigste offentlige transportmiddel)

Bemærk:                         
Årsmødet er kun for medlemmer. Deltagelse er gratis.  

Gå en tur på det Latinamerikanske Marked

I disse coronatider er det desværre ikke muligt at besøge International Børnesolidaritets Latinamerikanske Marked. I stedet kan man tage en virtuel tur her.

Hos International Børnesolidaritet kan du besøge Det Latinamerikanske Marked – et marked indrettet med lys, lyd, boder og ting, som man typisk støder på i Syd- og Mellemamerika.

Det Latinamerikanske Marked er bygget i 2003 med støtte fra Danida og hjælp fra mere end 40 involverede aktører – bl.a. arkitektstuderende, et beskæftigelsesprojekt, en pensionistklub, et beskyttet værksted, nicaraguanske børn og en masse bidragsydere, som har doneret latinamerikanske effekter.

I dag er det et undervisningstilbud til spanskklasser på 2. og 3g niveau.

Blandt lokale fødevarer, traditionelle beklædningsgenstande og alt fra panfløjter til piñatas får den besøgende et indblik i den latinamerikanske kultur og nye gloser til sit spanske ordforråd. Vi udbyder sprogtrænende undervisningsforløb på markedet for spanskklasser, hvor vi samtidig fortæller om arbejdet med udviklingsprojekter og verdensmålene i en NGO.

Børn støtter børn i Corona-krisen

Ingen skolegang og ingen leg, men karantæne og udgangsforbud. Sådan har situationen været for tusinder af børn i Bolivia i 2020.
Derfor støtter International Børnesolidaritet børn, der formidler håb og viden til andre.

Savner at gå i skole

-Det smukkeste i barndommen er at gå i skole. Der lærer vi det, vi skal bruge i vores liv. Jeg savner mine klassekammerater, og jeg savner at kunne snakke med lærerne. Jeg savner også at spille fodbold. Jeg er bange for, at lukningen af skolerne kommer til at påvirke vores uddannelse og vores liv.

Sådan siger Carlos på 12 år. Han bor i El Alto i Bolivia. Han fortsætter:
-Vi er mange børn, der har det skidt. Vi mærker, at vores familier har det dårligt. Mange har mistet deres arbejde, og vi kender næsten alle nogen, der er syge eller døde. Jeg ville ønske, vi kunne gøre et eller andet for at få det bedre, siger Carlos.

Og det kan Carlos måske. International Børnesolidaritets mangeårige samarbejdspartner, Chasqui har fået tilladelse til at samle 10 børn ad gangen med overholdelse af afstand og hygiejne.

Deler erfaringer og fortællinger

Chasqui har igangsat et projekt, hvor børn hjælper hinanden. Her uddannes i alt 100 børn i alderen 10-15 år i basisviden om Corona – og ligeså vigtigt – formidler de til de mange isolerede børn i El Alto, at de ikke er alene, og at der er en vej ud af ensomheden.

Der skal oprettes virtuelle rum, hvor børn kan få viden og dele deres erfaringer og fortællinger, så de oplever, at de ikke er alene med deres tvivl og bekymring. Chasqui har tidligere haft gode erfaringer med børneradio, som også skal bruges til at formidle budskabet. Centralt i metoden er, at børn, der hører budskabet, skal dele det med andre børn. Således bliver det muligt, at formidlingen når ud til adskillige tusinde børn.

International Børnesolidaritets mangeårige partner Chasqui har igangsat et projekt, hvor børn hjælper hinanden. Her uddannes børn i alderen 10-15 år i basisviden om Corona – og ligeså vigtigt – formidler de til de mange isolerede børn i El Alto, at de ikke er alene, og at der er en vej ud af ensomheden.

Projektet har modtaget solidaritetsbevillinger fra Socialpædagogernes kongres, LFS Repræsentantsskabsmøde, HK-klubben i HK , BUPL Hovedstaden , Klub 3i1 i FOA, SL Midt- og Vestjylland ogSL Østjylland.

Årsmødet er aflyst

Der bliver desværre ikke noget årsmøde i International Børnesolidaritet i år. Årsmødet, der skulle have fundet sted lørdag den 24. oktober, er aflyst. Det skyldes den stigende smittespredning af Corona-virus og de deraf følgende restriktioner. På denne baggrund mener styrelsen i International Børnesolidaritet ikke, at det er forsvarligt at gennemføre årsmødet.

Ny arbejdsgruppe for udsatte børn

Inhijambia

Inhijambia Danmark bliver en del af International Børnesolidaritet

-Jeg ser med enorm glæde og stolthed frem til samarbejdet, siger Jeannette Krogh. Hun er tidligere formand for Inhijambia Danmark og mangeårigt medlem af International Børnesolidaritet.

Fremover er de 2 organisationer forenet i samme sag. Støtteforeningen Inhijambia Danmark er nemlig pr. 1. marts 2020 blevet en del af International Børnesolidaritet og vil fungere som en arbejdsgruppe, der fortsætter solidaritetsarbejdet. Inhijambia Danmark har gennem 6 år arbejdet for at skaffe midler til Inhijambia i Nicaragua. De holder oplæg i Danmark om Inhijambias arbejde i Nicaragua med gadebørn på Orientalmarkedet i hovedstaden Managua. Børn og unge, som lever i fattigdom uden tag over hovedet tilbydes husly, rådgivning, undervisning og jobtræning. Inhijambia har gennem mange år været en af International Børnesolidaritets samarbejdspartnere i Nicaragua

Inhijambia losseplads

Inhijambia Danmark måtte i 2019 lukke på grund af for få personressourcer, men kan nu fortsætte det vigtige arbejde i den nye gruppe under International Børnesolidaritet. Sekretariatet vil deltage i koordineringen af arbejdsgruppens aktiviteter og stå for administrative opgaver.

-Solidaritetsarbejdet og en fælles vision om at hjælpe gadebørn og andre sårbare børn og unge ude i verden binder International Børnesolidaritet og Inhijambia Danmark sammen, siger Jeanette Krogh.

Vi er Bolivias nutid

Børns deltagelse i et voksendomineret samfund

”Vi er Bolivias fremtid – men vi er også nutiden”. Ordene er 12-årige Abigail Calles. Hun er med jævnaldrende David Conde i studiet hos radiostationen Contacto Bolivia for at tale om deres arbejde som repræsentanter for El Altos børnekomite. Ifølge hende har landets voksne tendens til at tale om børns betydning i et fremtidigt perspektiv, men negligerer deres rolle i det aktuelle samfund. ”Vi lever i et meget voksencentreret samfund”, som David udtrykker det.

På trods af at børn udgør omkring 40 % af landets befolkning, er det de voksne, der dominerer i Bolivia, og børns status som rettighedshavere respekteres ofte hverken i hjemmene, skolerne eller samfundet som helhed. I formelle såvel som uformelle beslutninger, der berører deres liv, inddrages børnene ikke, og der mangler rum for børns deltagelse på både lokalt, kommunalt og nationalt plan.

Demokratiske rum for diskussion og indflydelse

Børnekomiteer som El Altos er et forsøg på at skabe rum for børns deltagelse i den voksendominerede kultur. Repræsentanter i alderen 10-18 år har mulighed for at deltage i diskussioner om politikker, planer, handlinger og regler med indflydelse på børn og unges liv og kan samtidig tage egne problemstillinger op til debat: ”Hvis vi som børn har et hvilket som helst problem – i vores lokalområde, i vores skole, i vores familie – vil vi se på disse problemer og prøve at løse dem” forklarer Abigail.

Selvom børnekomiteer har hjemmel i landets børnelov, findes de i praksis endnu ikke i alle landets kommuner. Desuden er repræsentanterne i de eksisterende børnekomiteer typisk ikke valgt på demokratisk vis af andre børn, men udpeget af voksne. Ved dannelsen af de kommunale komiteer i hhv. El Alto 2018 og La Paz 2019 blev det prioriteret at føre en transparent og demokratisk proces, hvor børn og unge fra hele kommunen stillede op som repræsentanter og blev valgt ind af deres jævnaldrende. International Børnesolidaritet og partnerorganisationerne, Chasqui og CEADL, var med til at sikre dette i samarbejde med andre NGO’er og de kommunale myndigheder.

Foregangseksempler viser vejen for fremtidens komiteer

Komiteerne i El Alto og La Paz er med deres demokratisk børnevalgte repræsentanter vigtige foregangseksempler. Foruden de succesfulde demokratiske processer har medier såvel som myndigheder undervejs udvist hidtil uset lydhørhed over for børn og deres budskaber, som komiterepræsentanterne med stor gennemslagskraft har formidlet.

På baggrund af erfaringerne med at danne de to komiteer har International Børnesolidaritet sammen de øvrige NGO’er og lokale, kommunale myndigheder udarbejdet en guide til oprettelsen af børnekomiteer. Guiden er overleveret til nationale kommunale sammenslutninger og interesseorganisationer med aftale om videredistribution til alle Bolivias 339 kommuner. Dermed kan flere demokratisk valgte børnekomiteer fremover blive dannet i resten af landet og bidrage til at styrke børns deltagelse – både i nutiden og fremtiden.

Se interviewet med Abigail Calle og David Conde (på spansk) her: